JAROMIR NOHAVICA

o nim |nowości |koncerty |dyskografia |inna twórczość |kontakt


Tłumaczenia tekstów- ESPERANTO
 

 

Jerzy Handzlik


Jerzy Handzlik, autor ok. stu piosenek w języku polskim i esperanto. Należy do najpopularniejszych w świecie bardów śpiewających własne piosenki w językuesperanto. W języku międzynarodowym koncertuje ponad trzydzieści lat. Występuje w klubach oraz na kongresach esperantystów. Śpiewał w następujących krajach Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Węgry, Włochy, Chorwacja, Litwa, Holandia, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina. W Światowych Kongresach Esperantystów zazwyczaj bierze udział 2000 - 3500 uczestników z ok. 60 państw. Porozumiewają się wyłącznie w języku esperanto, w tym też języku odbywają się wydarzenia kulturalne, spektakle teatralne i muzyczne. Handzlik przełożył na esperanto kilkanaście piosenek Nohavicy i śpiewa je na swoich koncertach. Również międzynarodowa publiczność żywiołowo odbiera piosenki czeskiego barda. Handzlik przełożył na polski kilkanaście piosenek Nohavicy, dwie z nich wykorzystano w spektaklu KOMETA.

Jerzy Handzlik filolog języka polskiego i nauczyciel esperanta na kursach międzynarodowych w Szwecji, Finlandii i na Słowacji. Laureat konkursu Polskiego Radia na słuchowisko radiowe. W latach osiemdziesiątych stypendysta Ministerstwa Finansów na napisanie sztuki teatralnej. Przekładał na esperanto sztuki teatralne i reżyserował je językowo w Teatrach Banialuka w Bielsku-Białej i Rabcio w Rabce. Pierwsza nagroda za wykorzystanie języka na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Zagrzebiu. Juror konkursu Złote Maski w woj. śląskim. Zawodowo prezes dwóch stacji radiowych w woj. śląskim.
 

 

JAROMIR NOHAVICA:
 

Foka familio / Lachtani

Giskam ni kantas / Dokud se zpiva

Kapro /  Kozel

Kometo  / Kometa

Miljonuloj / Milionerzy

Sarajevo / Sarajevo

Trinku akvon / Pijte vodu

 

 

 

 

FOKA FAMILIO /Lachtani
Teksto kaj muziko: Jaromir Nohavica
Traduko: Georgo Handzlik

 

 

 


Iu ĉarma foka famili’
Kinejen iris por komedi’
Per ŝipo, trajno, metro iris al la cel’
Fin-fine ĉiuj venis al kinej’

Per ŝparita mono, sen embaras’
Fokoj biletojn aĉetis en kas’
Patro-foko diris, ke ne gravas mon’
Por ĉiuj aĉetis sakon kun bombon’

Fok’ fok’

Ĉe poluso frostas, malfacilas viv’
Logis do la fokojn filma perspektiv’
Antaŭĝois foka famili’
Ridi tutan horon dum komedi’

Kiam ĉiuj sidis jam en propra seĝ’
Sur ekrano ekaperis blanko kaj neĝ’
Pro sukceso kaj pro la publika vok’
Programŝanĝo al la filmo Norda Fok’

Fok’ fok’

Kiam patro-foko komprenis pri l’ afer’
Li eksaltis de l’ fotelo kun koler’
Du semajnojn mi vojaĝis kvazaŭ turist’
Nun mi sidas stulta, kiel volapukist’

Hejme frosto, filme neĝo, kia mok’
Kie do ripozi povas povra fok’
Do ne miru pri la fokoj hej, a hej!
Ke disĵetis la bombonojn tra kinej’

Fok’, fok’

Do ne miru ke post tia aĉa ĝu’
La fokoj al kinejo jam ne iras plu.

 

 

 

Ĝiskiam ni kantas /Dokud se zpívá
Teksto kaj muziko: Jaromir Nohavica
Traduko: Georgo Handzlik

 

 El Cieszyn foriras cent trajnoj de frumaten’
Ne dormis mi nokte ne dormos mi eĉ en vesper’
Mia patron’ san’Medard’ ridas kun ironi’
Ke ĝiskiam mi kantas – tutcerte ne mortis mi

En kjosko min logas kaj kuko kaj pipra salam’
Kapon por kantoj mi havas kaj koron por am’
Min oni instruis pri paco kaj mondharmoni’
Sed ĝiskiam mi kantas – tutcerte ne mortis mi

Al mil biletoj aldonos mi jen novajn du
Komencis mi vojon sed fino ’stas ja en nebul’
Tra la fenestro kuregas pejzaĝo de l’ viv’
Sed ĝiskiam mi kantas – tutcerte ne mortis mi

Sorto min trompis multfoje en mia viv’
Mi iam tropagis, aŭ stultis pri akuzativ’
Se mi eraras tuj venas min ekskomunik’
Sed ĝiskiam mi kantas – tutcerte ne mortis mi

Vojaĝas al foro mil trajnoj kun radobat’
Halo, ĉu estas kaj auxdas vi min kamarad’
Kaj el la rando de mond’ sonis kun simpati’
Ke ĝiskiam ni kantas – tutcerte ne mortis ni

 Kapro /Kozel
Teksto kaj muziko: Jaromir Nohavica
Traduko: Georgo Handzlik


 

Apud fervoj’
En etkaban’
Vivis kun kapr’,
La vilaĝan’.

Kunvivis kapr’
Kun vilaĝan’
En bonagord’
En bona san’

Li amis ĝin,
Ĝi amis lin,
Bona kompren’
Granda fascin’

Sed stulta kapr’
Jen manĝis for’
Ĉapelon de
Propra sinjor’.

Kolera ul’
Tiris per ĉen’
La beston al
fervoj’ sen ĝen’.

Alvenis trajn’
Ektimis kapr’
Nun mortos mi
Iĝos sen kap’.

Timanta kapr’
Elvomis for’
Ĉapelon de
Propra sinjor’.

Forvomis kapr’
Ĉe morto-ŝajn’
Pro la ĉapel’
Haltiĝis trajn’.
Kometo /Kometa
Teksto kaj muziko: Jaromir Nohavica
Traduko: Georgo Handzlik


 

Mi vidis kometon sur nokta ĉielo
Tuj mi volis kanti por ĝi sen ŝancelo
Sed ĝi malaperis, kun ĝi la espero
Por mi nure restis kvar oraj moneroj

Monerojn mi kaŝis teren ĉe la kverko
Kiam ĝi revenos ni kuŝos en ĉerkoj
Ni ne plu ekzistos sorto oftas vanti
Mi vidis kometon por ĝi volis kanti.

Pri akvo, pri herbo pri arbar’
Pri morto al kiu ne eblas kontraŭstar’
Pri amo, perfido sen sekret’
Pri homoj vivintaj iam sur la planed’

Tintas vagonaroj sur ĉielaj reloj
Jan Kepler donis ĝustajn vojojn
por la steloj
Li serĉis senĉese inter astroj sencon
Kaj trovis sekteton puran vivesencon.

Sekreton malnovan trovis astronomo
Ke homo naskiĝi povas nur el homo
Ke vent’ kun folioj en arbo intimas
Kaj niaj esperoj tra kosmo pilgrimas

Mi vidis kometon sur nokta ĉielo,
Ĝi brilis samkiel antikva juvelo.
Mi provis ektuŝi ĝin norde aŭ sude
Vanteco min ŝiris de vestoj ĝisnude.

Mi staris senmova, dum nokto solecis,
Rigardis ĉielen, sed ĝi malaperis
Kiam ĝi revenos, mi ne plu ekzistos
Kanton por ĝi kantos alia kantisto.

Pri akvo, pri herbo pri arbar’
Pri morto al kiu ne eblas kontraŭstar’
Pri amo, perfido sen sekret’
Li kantos pri homoj kaj pri la komet’.
 
Milionuloj /Milionář
Teksto kaj muziko: Jaromir Nohavica
Traduko: Georgo Handzlik


    

La amikoj nomas min Georgo sprita,
Ĉar mi havas kapon bone primeblitan.
Se la vivo ekproblemas
Homoj al mi tuj alvenas
Kaj foriras ĉiuj bone informitaj.
Ha ha – ha ha ha ha
Kaj foriras ĉiuj bone informitaj.

Ĉe biero diris iam la konsulo:
Kun la kap’ vi povos venki milionulojn,
Se vi gajnos milionon
Al Civito donu l’ monon
Ni jam havas bankokonton kun ses nuloj.
Ha ha – ha ha ha ha
Ni jam havas bankokonton kun ses nuloj.

Ŝvitkovrita mi jam sidas en studio.
Vi ne scias, kiom kostas emocioj,
Mi forgesis pri la kodo,
Puŝis ĉiujn A, B, C, D,
Iu ĵetis min al tablo sur podio.
Ha ha – ha ha ha ha
Iu ĵetis min al tablo sur podio.

Redaktoro min unue interviuis:
Kion faris mi, ĉu drinkis mi, aŭ fumis.
Kiam mi la veron diris,
Homo nekredeble miris,
Reflektoroj en studio jam eklumis.
Ha ha – ha ha ha ha
Reflektoroj en studio jam eklumis,

Li demandas, kio estas ukulelo.
En la kap’ misordo kiel en bordelo,
Mi jam sciis pri nenio,
Perdis tutan fantazion,
Telefonas mi al Tiĥvin Mikaelon.
Ha ha – ha ha ha ha
Telefonas mi al Tiĥvin Mikaelon.

Telefone mi nur aŭdis raŭkan sonon.
Vodkon flaris mi eĉ tra la telefono.
Longa paŭzo da silento
Kaj balbuto dum momento,
La amik’ ebria fikas mian monon.
Ha ha – ha ha ha ha
La amik’ ebria fikas mian monon.

Pro la nervoj homoj murdis la ekranojn,
La edzino hejme rompis porcelanon.
Mi ne estas Salomono,
Do duon’ kontraŭ duono.
Ukulelo estas speco de banano?
Ha ha – ha ha ha ha
Ukulelo estas speco de banano?

Sur la komputilo lumas du proponoj:
A – ke ukulelo estas juvelŝtono,
Bo – ke muzik-instrumento.
Klakas ĉiuj miaj dentoj
Kaj pro nervoj tremas nova silk-kalsono.
Ha ha – ha ha ha ha
Kaj pro nervoj tremas nova silk-kalsono.

Redaktoro en kaoso ion kriis
Kaj subite mia kapo ekgeniis:
Mi demandu la publikon,
Helpu min la geamikoj,
Vi ne venis ja ĉi tien nur por sidi.
Ha ha – ha ha ha ha
Vi ne venis ja ĉi tien nur por sidi.

Ludo estis plena ĝua kaj koncerta.
Kion do respondos tia grup’ eksperta?
Bo fariĝis naŭdek pŭenta,
La rezulto evidenta,
Sed nur cent procentoj estas por mi certa.
Ha ha – ha ha ha ha
Sed nur cent procentoj estas por mi certa.

Mi ne estas ja timema krokodilo,
Scias riski, kiel brita oficiro.
Pro ekscito mi prifekis
Pantalonon, sed mi venkis,
Ukulele ‘stas havaja muzikilo!
Ha ha – ha ha ha ha
Ukulele ‘stas havaja muzikilo!

La publiko min aplaŭdis kiel tondro,
Pro la ĝojo faris du meksikajn ondojn.
Kaj mi mem, vilaĝa knabo,
Saĝe agis kiel papo
Kaj respondis trafe, savis min de l’ honto!
Ha ha – ha ha ha ha
Kaj respondis trafe, savis min de l’ honto!

Ni ne risku troe kara redaktoro.
Mi cent eŭrojn prenas pro la kunlaboro.
Li rigardis malafable
Kaj apogis sin surtable,
Poste falis planken kiel ĵus falĉita floro.
Ha ha – ha ha ha ha
Poste falis planken kiel ĵus falĉita floro.

Per la mono mi aĉetis la sidlokon
En la trajno por viziti Bjalistokon,
La ceteron mi oferos
Al Civito por la tero,
Ke la ŝtato havu unu eĉ terpecon.
Ha ha – ha ha ha ha
Ke la ŝtato havu unu eĉ terpecon.
 Sarajevo
Teksto kaj muziko: Jaromir Nohavica
Traduko: Georgo Handzlik


   

Super nia kampo maltrankvilas vent’.
Ĉion nian prenis ondo de l’ torent’
Sed ni vagas kune, malgraŭ ĉia bru’,
Kiel verdaj birdoj aŭ leteroj du.

Sed jen zumas fajro, tag’ estas for’.
Dormo venkas pli kaj pli,
Post monto estas Sarajevo,
Moraŭ tie geedziĝos ni.

Por ĉiam pastro benos nin en la kapel’.
Herban floron ĵetos mi al la river’.
Akvo fluos maren laŭ propra religi’.
Supre la ĉielo, sube estas ni.

Mi konstruos domon, el la blanka ŝton’
Por vi el la kverko planko kaj plafon’.
Por ke homoj sciu, ke mi amis vin.
Dom’ estos solida por ĉiam staros ĝi.

 Trinku akvon  / Pijte vodu
Teksto kaj muziko: Jaromir Nohavica
Traduko: Georgo Handzlik


   

Trinku akvon,
Trinku puran akvon.
Trinku akvon
sen alkohol’.

Iu virino en Berlin’
Dum UK-o trinkis tro da vin’.
Bele finiĝis la vizit’,
Ŝi dormis ne en propra lit’.

En Stokholmo dum vesper’
ni babilis ĉe bier’.
Kun boteloj tridek ok
Por la kapo estis ŝok’.

La ŝofor’ de urba tram’
Drinkis pro pasinta am’,
Li koktelojn ŝatis plej
Ne haltiĝis ĉe haltej’.

Fervojisto el Boston’
Ne obeis al bonton’,
Iam drinkis tro da ĝin’,
Dizellokomotivo mortigis lin.

Samidean’ el Telaviv’
Tostis por erotika viv’,
Tuj poste ĉarma belulin’
Per aŭto mort-trafikis lin.
 


piosenkowy blog

archiwum pod lupa-CZ

teksty własne-CZ

tłumaczenia tekstów

polskie

angielskie

niemieckie

włoskie

wegierskie