JAN SZTAUDYNGER - PÍRKA
Krakow 1980
Překlad: Jaromír Nohavica  (1981 - 1987)
 
     

Básník

Jsem jako kopřiva,
škodím i prospívám.

Uvěř

Uvěř bublině z mýdla
a ona dá ti křídla.

Asociální fraška

Tak se mu koukoly líbily,
že je měl radši než obilí.

Chvála ptačího zpěvu

Lepší než Chopin,Mozart či Bach
nejprostší skřivánkovo "ach".

Zakletí

V šumění nejmenší mušličky
je zaklet oceán celičký.

Sousedé

V obrovitánském moři
se malé mušle tvoří.

Peklo

Peklo na člověka
v jeho srdci čeká.

Naštěstí

Naštěstí jen já jediný vím,
o čem sním.

Přeněžnělost

Síťkou na motýly
chytata krokodýly.

Vyzvání

Stále dále jíti,
potom i ty
zdoláš štíty.

Mlčení

Mlčeti zlato. Ovšem,
až už je po všem.

Volání panenského srdce


muž !

Důvěra

Konstituci,instituci,prostituci
důvěřují pouze kluci.

Únik

Pravda ta bolí,
proto lež volím.

Plivejme si

Plijme si navzáje m do vlastní kaše,
je to tak polské,je to tak naše...

Nos
Rozehnal jsem mnohou chmuru
tím,že nosík nosím vzhůru.

Nepolepšitelný optimista

Dřív, než se projeví to,co jsem zvoral,
zapěju hlasitě vítězný chorál.

Pecunia non olet

Bohatí tvrdí - peníze smrdí -
já to však netvrdím - já grošem nesmrdím.

Vědí lépe

Sousedí líp než ty vědí,
co máš říkat při zpovědi.

Historie meteoru

Nepatřil k žádnému klanu,
zazářil a už byl v pánu.

Nábor funkcionářů na ves

Do vsi ho vezte !
Zhnojil to v městě.

Dědictví

Dělím svůj vlas na čtyři díly,
berte si, berte si,moji milí.

Létání

Vysoko létají někteří
ne díky křídlům leč páteři.
 

Rada dobrému pastýři

Stříháš-li vlnu jehňátku,
vyprávěj při tom pohádku.

Novinářská

Informace tajná:
Abel zabil Kaina.

Rentabilita

Já chválím hlasy beranů,
jestliže za to vlnu dostanu.

Jak zabíjet

Fígl politiky je,
jak zabíjet bez kyje.

Nářek břicha

Strašná je ta dnešní doba,
knížek je v ní víc než klobás.

Jízlivá malost

Občas nám pije krev
blecha víc nežli lev.

Orientace

Kdekdo najde masa mísu
bez znalostí místopisu.

Krátká paměť

Zapomíná historie občas docela,
jestli zabil Abel Kaina
anebo Kain Abela.

Perspektivy

Žaludy nepotup!
Z mnohých se stane dub.

Náš rozpočet

Rozpočet náš je eidamský sýr:
ze samých nul a ze samých dír.

Plagiátorova sebekritika

Cizí nápad - je krávou mojí !
To já ji dojím...

Hodnocení jistého funkcionáře

Jednoho určitě v životě dosáhne:
bačkory natáhne...

Vražda

Mnozí už přišli o krk
neb měli všeho po krk.

Jazyk

Jazyk si setni,zkroť řeči vzletné,
než ti ten jazyk hlavinku setne.

Přinucení

Snědl pavouk mouchu.Za nějaký čas
(neb ctí zákon)tvrdí synům:Přinutili nás.


Pýcha

Mé srdce pyšně bouchá,
jedny neslyším,druhé neposlouchám.

Na cikánské motivy

Slovem se bije
lépe než kyjem.

První otázka

Bůh když stvořil Adama,
Adam hned na to: A dáma ?


Po pozření jablka

I uzřel Adam,že jest Eva nahá
a další ráj už ani nevymáhá.
  

Beze svědků

Panně nikdo nedosvědčí,
co má měkčí a co větší.


Ukecanost

Kanape kdyby tak mluvilo,
sedících na něm by ubylo.

Pokrytectví

Já chválím nevinnou,
leč myslím na jinou.


Rád

Rád se o vinu podělím
s krásnou dívčinou - v posteli.

Výzva

Myjte se ,dívčiny,
neznáte dne ani hodiny!


+ + +

Lilie řekla motýlu:
Nikdo tu není.Opyluj!

Takt

Chce to jen,děvče,trochu víc taktu,
nedělej drama z jednoho aktu.

O jedné

Každé její hnutí
už je vybídnutí.


Historie lásky

On z gotiky,ona z baroka,
renesance přijde do roka.

Nekompletní dárky

Mohl jsem ji milovat, mohl ji mít rád,
jenom to své pyšné tělo nechtěla mi dát.

Modifikace přikázání

Miluje bližního každého -
pokud je pohlaví mužského.

+ + +

Ať už Laura nebo Mirka,
hlavně aby byla škvírka.

Zneuctění

Není většího zneuctění
než ohled k nahému tělu ženy.

Ochrana

Když Vás, paní, vidím,touha ve mně jest
jediná a velká. Ochránit si čest!

+ + +

Neznají ani své příjmení
a už jsou svlečeni.

+ + +

Ba i opat
pannu by popad.
(Ba i mnich
by si pich)

Dva

Jeden přísahá
a druhý sahá.

Roztržitý

Musela mu připomenout,
že se s ní chtěl zapomenout.

Cena

Byla ctná a nevinná,
dodnes platím na syna.

Poučení

Nedá ti otec ba ani máti
to,co ti může sousedka dáti.

Život poctivé ženy

První, druhý, potom třetí,
nějak nám ten život letí.

Ke stáří

Za studenty
půlka renty.

Já byl jsem zvíře

Já byl jsem zvíře a ona přesvatá,
šeptala mi:Ach,miluji zvířata!

Zuzana a starci

Dva starci uzřeli
Zuzanu v koupeli,
chtěli ji postrašit,
ale čím - neměli.

Božská komedie občana Danta

Rájem ji vedl, očistcem vedl,
namísto aby ji ddo lůžka svedl.

Etapy předstírání

Předstíral jsem kdysi ctnost,
dnes předstírám ochotnost.

Rychlost

Nežli se z pevného objetí
vysvlíkla,
stala se obětí..
a přivykla.

Křičím

Křičím z plyných plic,
to je vážně vrchol všeho,
jestliže on nic,
i když ona bez ničeho.

Přehlasovaný

Na půdu
pudů
nepudu.

V srdci

V srdci starém
mladý harém.

Zisky a ztráty

Když k tobě Amor chvátá,
bude ti ziskem ztráta.

Galérie

Ve svém srdci mám
galérii krásným dam.

Moudří

Vy moudří,nevěřte ani té,
s níž zrovna ležíte.

Skála

Byla věrná jako skála-.
Časem popraskala.

Antipatie

Ženu více mrzí
slušní,než ti druzí.

Pohoda

Les a vřes a mech a tudíž
ona jemu řekla : Budiž.


Vyžadující

Už zase chceš,lásko,punčošky?
Copak máš tělo stonožky?

Ze života rostlin

Nejstrašlivější pokoření
není-li spoleh na kořeny.

Unavený

Vypadá jak zubožená ruina,
jakoby ho sňali z kříže - ženina.

 

Štěstí plešatých

Býti plešatý - to je paráda.
Nic ti neroste - nic ti nepadá.

Výstraha husičce

Zapiš ctnost
do rubriky ztráty,
když co host
vcházíš do mé chaty.

Největší křivda

Největší křivda,již znají dějiny,
když té,co křivdu chce,křivda se nečiní.

Počátek skleroz

Počátek skleroz
a furt ten Eros.

Atrapa

Tak moc hrozný čert zas není,
jak by si to přály ženy.
 

Milovala

Milovala muže pokleslé,
pokud byli mistry v řemesle.

Romeův náhrobek

Za co mě Julie ráda měla ?
Za měkkost srdce a tvrdost těla.


Polib mne

Začátky pomalé -
krásnější finále.

Vzal jsem si

Vzal jsem si tělo.
Co chtělo, to mělo.

Mudrc

Byl to pro něj šok a úlek,
zjistiv,že má zadek z půlek.

Byl Vám

Byl Vám jednou jeden mystik,
měl rád ženské a s nimi styk.

Láska

Vděčnost neznající hranic,
za všechno a vlastně za nic.

Můj plán

Můj životní plán?
Milovat a být milován.

Agnes

jak se tak mazlím s jménem tvým,
kdypak se s tebou pomazlím ?

Historie jedné lásky

Neměl jsem,
protože nesměl jsem.

Vlk a koza

Ulovil vlk kozu.Ale po čase
snědla koza vlka.Ba i s ocasem.

Láska

Jestli jsem tě miloval ?
Jen jsem kolorizoval...

Natruc

Někdy se říká :Ne.
Když se moc hodně chce.

Perpetuum

Amor mi zase srdce splet
a zase poprvé a zase naposled.

Žárlivý

Žárlivý bloumám v parku,
těch párků,těch párků,těch párků.

Versailles

Vždycky je tím žena vinna,
jestliže mě líbá jiná.

Šeptám

Manželce šeptám:Má milá.
Takový už jsem úchylák.

Co dlužíš ženě

Hold
i žold.

Omluva před manželkou

Jeden Bůh ?
No, těbůh.

Trapno

Jestliže nestavíš,je velmi trapno,
za ženu mít nehašené vápno.

Úspěchy

Všechny,které se mi zdály,
bez řečí mi vždycky daly.

Kapsa je Trója

Kapsa je Trója,která denně padá,
když mi má žena ruku do ní vkládá.

Kdo je vinen

Bylo to vinou mojí?
Anebo tvojí vinou?
Nešťasten s tebou radši,
než býti šťasten s jinou.

Hloupý žert

Ať už nás stvořil pánbů či čert,
na každý pád to byl blbý žert.

Nic lidského

Kdo se jen plazí,kdo jenom létá,
nepozná celou pravdu světa.

Rady

Tisíce dobrých rad dětem jsem předal.
Já taky na rady rodičů nedal.

Želbohu

Želbohu málokdy kola dějin
se podle našich snů otáčejí.

Vivat

Omyl svůj,když chci skrývat,
provolám hlučně vivat.

Hlas v telefonu

Haló.- Zde svědomí.Haló.
Jak se Vám,pane,spalo?

Nemám rád

Nemám rád sebe sám,
na to se příliš znám.

Raduj se

Raduj se minutou,vteřinou.
Pominou...

Míra času

Jak bychom poznali,že ten čas letí,
kdyby ne zrcadel,kdyby ne dětí.

Navzájem

My zabíjíme čas
a čas zabíjí nás.

Čas

Krůček za krůčkem čas nám zvolna mění
hořkost paměti v sladkost zapomnění.

Nejlepší důchod

Mít v zemi noru -
nejlepší důchod bezesporu.

Otázka

Co když jen měním rám,
když umírám.