JAROMÍR NOHAVICA

o něm |novinky |koncerty |diskografie |další tvorba |kontakt


TVORBA
 

Legenda o svatém Václavu a jeho krutém bratu Boleslavovi

Sto dvacet párů volů
jede do Němec
kýrilijé kýrilijá
hřivny stříbra k tomu
co za divná věc
kýrilijé kýrilijá
Václav český kníže
k nebi zdvíhá dlaň
kýrilijé kýrilijá
ve znamení kříže
Němcům platí daň
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Je německá říše
mocnější než meč
kýrilijé kýrilijá
Václave buď tiše
modli se a kleč
kýrilijé kýrilijá
pokornou svou hlavu
sehni k ramenům
kýrilijé kýrilijá
nevěř Boleslavu
bratru krutému
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Drahomíra matka
klne na syna
kýrilijé kýrilijá
zlý osud ji potkal
vyhnána byla
kýrilijé kýrilijá
jde za Boleslavem
mladším svým synem
kýrilijé kýrilijá
přichystati slovem
plány zločinné
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Na svatého Kosmy
v září to bylo
kýrilijé kýrilijá
v den dvacátý osmý
slunce svítilo
kýrilijé kýrilijá
Václav bratrem pozván
na hostinu jest
kýrilijé kýrilijá
chystá se věc hrozná
krve bude téct
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Hodovali pili
Boleslav měl řeč
kýrilijé kýrilijá
Václave můj milý
pozdvihni náš meč
kýrilijé kýrilijá
na německou říši
táhni v čele vojsk
kýrilijé kýrilijá
Václav sedí tiše
neláká ho boj
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Už se nebe bělá
Václav na mši jde
kýrilijé kýrilijá
u vrat do kostela
vidí tváře zlé
kýrilijé kýrilijá
už Václava bodli
už se rodí báj
kýrilijé kýrilijá
kněz Chrastěj se modlí
Sancti Venceslai
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Boleslav je králem
v knížectví českém
kýrilijé kýrilijá
v čele vojska táhne
na německou zem
kýrilijé kýrilijá
s císařem německým
čtrnáct let se bil
kýrilijé kýrilijá
po letech čtrnácti
meč svůj zahodil
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Sto dvacet párů volů
zas jede do Němec
kýrilijé kýrilijá
hřivny stříbra k tomu
co za divná věc
kýrilijé kýrilijá
Boleslav ach kníže
k nebi zdvíhá dlaň
kýrilijé kýrilijá
ve znamení kříže
Němcům platí daň
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Teče voda v Labi
podél kostela
kýrilijé kýrilijá
bratr bratra zabil
jak Kain Ábela
kýrilijé kýrilijá
kdo z těch dvou je v nebi
a kdo v pekle je
kýrilijé kýrilijá
já tam tehdy nebyl
a nic se neděje
kýrilijé kýrilijá

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

 


vlastní texty
archiv pod lupou

překladatelé
překlady textů
       polské
       anglické
       německé
       italské
       chorvatské
      
maďarské
       esperanto
divadelní hry
opera
muzikál
bás

próza
písničkový blog
 

domů
mapa webu