BALADA ČESKÁ  (1988)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Muž vypráví své dceři
pohádky před spaním
jak tehdy v máji kvetl šeřík
a bylo velké jásání
a o tom strašném suchu
kdy nejmocnější car
poškrábal se v levém uchu
a poslal žito jako milodar

A dcerka prosí ještě
o únorový mráz
o hrůzy z města Budapeště
a cestu táty na Donbas
pohádky do polštáře
o časech nečasech
táta v blůze komisaře
hladí dívku po vlasech

Ona je pyšná na tatínka
který je hrdinou
dívenka která spinká
pod velmi hebkou peřinou
usíná zkonejšena
že pravda vyhrává
a sen jako španělská stěna
černou nocí povlává

Zdá se jí sen o nástěnce
na kterou zítra vylepí
dělníka v rozhalence
rolníka v otepí
buržuje s tlamou šelem
newyorské mamlase
pak všechny třídní nepřátele
vystřižené z Ruďase

Otec má mnoho práce
a pozdě chodí spát
válečná generace
buduje nový řád
to všechno dělá pro ni
pro lepší nový svět
a mraky jež se nebem honí
lepší je nevidět