ČÍTANKA  (1999)

Najdete na těchto albech:

Stránku ke stránce
svazuje pán
v každé čítance
je spousta stran
bílou tkaničkou
svazuje list
abys básničku
mohla číst