CO SE TO STALO BRATŘÍČKU  (2007)

Najdete na těchto albech:

Co se to stalo, bratříčku ?
Kam jsme to došli ruku v ruce ?
Krev už ti kape z malíčku,
co se to stalo, bratříčku,
a proč mě bolí srdce ?

Někdo nás podved´,bratříčku,
možná ten pán tam na náměstí,
vytáhl zlatou rolničku,
někdo nás podved´, bratříčku,
a přived´ do neštěstí.

Má duše pláče v hrníčku,
síly mne zvolna opouštějí,
co se to stalo, bratříčku,
má duše pláče v hrníčku
a neví o naději.

Já chtěl jsem zpívat písničku,
aby se všichni lidi smáli,
o trávě, vodě, sluníčku,
já chtěl jsem zpívat písničku
a oni mi ji vzali.

Z vystoupení Jaromíra Nohavici na festivalu Krylonoce 15. prosince 2012 v Žilině.

Kamera: Tomáš Linhart
© Jaromír Nohavica, 2012