DELFÍNI  (1984)

Najdete na těchto albech:

Delfín Ma a delfínice Fí
na sebe pískají pí pí pí pi pí
a já čtu ve slovníku česko-delfíním
a hrozně moc těm dvěma závidím

Protože delfín Ma a delfínice Fí
na vlnách se něžně houpají
a pak vplují dolů do hlubin
a pěna z vln je jako cherubín

Pod hladinou oceánů
stejně jako pod peřinou
podle svědectví kapitánů
delfíni nevyhynou
delfíni ani lidi nevyhynou
delfíni ani lidi nevyhynou