DLOUHÁ LÉTA U CIRKUSU  (2002)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Na nábřeží Pavky Korčagina
dneska T.G.Masaryka
stojí velmi starý pán
jako vystřižený z panoptika
Žongluje rohlíky s chlebem
a je to krásné
rackové slétají se z nebe
a rybář v loďce žasne

Dlouhá léta u cirkusu

Prodejci denního tisku
a trhovkyně se smetím
za zvuků trubek z Jericha
procházejí stoletím
a v každé jedné chvíli
se něco mění
všichni už tady byli
a smrti není

To jsou ta dlouhá léta u cirkusu

Po řece pluje pramice
a na pramici slon
dva sněhobílí nosorožci
a sám velký faraón
vůně egyptského oleje
se mísí s kouřem kostelní svíce
muž na břehu se zasměje
jakoby věděl více

To jsou ta dlouhá léta u cirkusu