F O T O   K O N C E R T Y  2 0 1 0

Fotoreportáž z adventního benefičního koncertu na podporu Kostela sv.Ducha v Ostravě-Zábřehu – 12. 12. 2010.
Koncert byl přenášen on-line a společně s Jarkem Nohavicou účinkovali Robert Kuśmierski, Pavla Kovalová a Veronika Linhartová.

Foto: © Jan Kováč