KALUMENI PATA  (1996)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Kalu meni pata da lumeni
lepa tio leto damule
maha luda Tina
Martina la bambina
laparina mina a bule

Bena mina arena Martina

De lamoriani tele kapo
tukka lapo jarhí sel ena
hedi vani lari
mhe sono šarivari
laparina mina a bena

Bena mina arena Martina