KDYŽ SE MYJOU SCHODY  (2010)

Najdete na těchto albech:

Když se myjou schody
litry černé vody
tečou dolů ze schodů

I když neřek bys to
čím víc je tu čisto
tím je větší bordel u vchodu

Domovnice marně mlátí hadrem partaje
Dole pod schránkama velká kopa bláta je

Ať už jara nebo léto
dokud nevyveze se to
její snaha marná je

Co se vyčistilo zas se zpátky nanese
a ta píseň od počátku zase hraje se

A naše domovnice
i když má dobré plíce
uřve se