KŘIVÁ ZRCADLA  (1970)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Do tmavých síní
do rámů smutných stěn
do temna skříní
do ulic do oken
aby snad nespadla
z výmyslů gloriola
postavil zrcadla
němá holá

Zázračná
čistá a průzračná
zrádná a lživá
zrcadla křivá

A davy lidí
cítí se výtečně
hledí a vidí
myslí že skutečně
slunce se odrazí
a už to slunce není
to tma se odplazí
změněná v zaslíbení

Zázračným
čistým a průzračným
zrádným a lživým
zrcadlem křivým

Copak ti nevadí člověče
že máš svou hlavu šišatou
že tady klábosíš o něčem
co vůbec není
nějak moc rychle jsi zapomněl
že je to pouťová iluze
co nejdřív by ses přidat měl
k rozbíjení

Zázračných
čistých a průzračných
zrádných a lživých
zrcadel křivých