LEGENDA O SV. VÁCLAVU A JEHO KRUTÉM BRATRU BOLESLAVOVI  (1982)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Sto dvacet párů volů
jede do Němec
Kýrilijé kýrilijá …. (sbor zpívá po každém dvouverší)
hřivny stříbra k tomu
co za divná věc
Václav český kníže
k nebi zdvíhá dlaň
ve znamení kříže
Němcům platí daň

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Je německá říše
mocnější než meč
Václave buď tiše
modli se a kleč
pokornou svou hlavu
sehni k ramenům
nevěř Boleslavu
bratru krutému

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Na svatého Kosmy
v září to bylo
v den dvacátý osmý
slunce svítilo
Václav bratrem pozván
na hostinu jest
chystá se věc hrozná
krve bude téct

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Hodovali pili
Boleslav měl řeč
Václave můj milý
pozdvihni náš meč
na německou říši
táhni v čele vojsk
Václav sedí tiše
neláká ho boj

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Už se nebe bělá
Václav na mši jde
u vrat do kostela
vidí tváře zlé
už Václava bodli
už se rodí báj
kněz Chrastěj se modlí
Sancti Venceslai

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Boleslav je králem
v knížectví českém
v čele vojska táhne
na německou zem
s císařem německým
čtrnáct let se bil
po letech čtrnácti
meč svůj zahodil

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš

Sto dvacet párů volů
zas jede do Němec
hřivny stříbra k tomu
co za divná věc
Boleslav ach kníže
k nebi zdvíhá dlaň
ve znamení kříže
Němcům platí daň

Sláva ti sláva ti
vévodo náš
buď pozdraven
ty kdo v péči nás máš