LENINOVA ULICE  (1990)

Najdete na těchto albech:

Na okraji města
kde už končí tramvaje
klikatí se cesta
která ovšem slepá je

Z rozkopané dlažby
tam trčí trsy trav
po příkopách pažby
pušek – tudy kráčel dav

Leninova ulice
barák číslo čtyřicet
v prvním patře víra
v druhém páchne síra
dole ve sklepě se čeká u šibenice

Na chodbách vládne přítmí
je lesklé jako had
vzduchem se nesou rytmy
podle nichž se musí tancovat

Kočky tam honí krysy
vzájemně si trhají srst
zpod sufitů visí
kárající prst

Leninova ulice
barák číslo čtyřicet
v prvním patře víra
v druhém páchne síra
dole ve sklepě se čeká u šibenice

Vrátný – zachmuřený skeptik
zírá do stěny
ze dvora páchne septik
nevyvezený

A z busty dole v hale
mramor už opadal
ale v přednáškovém sále
je skvělá nálada

Leninova ulice
barák číslo čtyřicet
v prvním patře víra
v druhém páchne síra
dole ve sklepě se čeká u šibenice

Příkré dřevěné schody
vedou na lepší svět
lidé tam po nich chodí
dva kroky vzad jeden vpřed

A nahoře v rohu půdy
klec pro neposlušné
tabulky směrem kudy
tabulky kam už ne

Leninova ulice
barák číslo čtyřicet
v prvním patře víra
v druhém páchne síra
dole ve sklepě se čeká u šibenice

Světla s drátěnými kryty
kalně mžourají
zámky kliky nýty
odpadávají

A liftboy v černém sáčku
úsměv má jako med
odříhne a zmáčkne páčku
Kam že jste to chtěli jet?

Leninova ulice
barák číslo čtyřicet
v prvním patře víra
v druhém páchne síra
dole ve sklepě se čeká u šibenice

Leninova ulice
Leninova ulice