W. A. MOZART: POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍK ANEB DON GIOVANNI

Hudba: Wolfgang A. Mozart / Libreto: Lorenzo Da Ponte
České přebásnění: Jaromír Nohavica
(Ostrava, prosinec 2006 – duben 2007)
Premiéra: 29.10.2007, Národní divadlo moravskoslezské,Ostrava

Libreto

 

DRUHÉ JEDNÁNÍ

 

SCÉNA I

No. 14
DUETTO
audio 

D.G.
Na tebe šašku
Dnes nemám chuť

L:
Beru si tašku
Padám odsuď

D.G.
Co se to děje?

L:
Na blití mně je

D.G.
Z čehopak hochu
Nepil jsi trochu?

L:
Kdyby mě zabil
Mrtvý jsem já byl

D.G.
Co je to hej Leporello
Já tě nepoznávám

L:
To protože na jazyku pane
Smrt ještě mám

D.G.
Běž chlape k čertu
To bylo v žertu

L:
Nechat se tlouci
To nehodlám

D.G.
Běž chlape k čertu
Neřvi jak cyp
To bylo v žertu
To byl jen vtip

L:
Být jeho vězněm
Nejsem ten typ
Na světě bez něj
Bude mi líp

 

RECITATIVO

D.G.
Leporello

L:
Můj pane

D.G.
Pojď sem. Ruku na usmířenou

L:
Cože?

D.G.
Čtyři zlaté!

L:
Ha. No teda, těžko se odmítá takhle hezká suma. Tak beru. Ale pozor…jen si nezvykejte, že si mě koupíte za pár šupů, tak jak ty vaše ženské.

D.G.
Už o tom nemluvme. Mám návrh pro tebe. Jsi odvážný a silný ?

L:
Když vynecháme ženské

D.G.
Vynechat ženské, blázne, vynechat ženské!? Což nechápeš, čím jsou ženy pro mě? Že jsou víc než chlebem, víc než vzduch, který dýchám.

L:
A máte srdce podvádět je pak všechny?

D.G.
Toť pravá láska. Kdo je věrný jen jedné, vůči zbylým je krutý. Mám srdce velké a ještě větší náruč a miluji je všechny a jestli některá to nepochopí, pak nechápe mou velkodušnou bytost.

L:
Tak velkodušná bytost ….tomu říká se různě. No tak mluvte, co máte ,pane, v plánu?

D.G.
Tiše…všiml sis té mlaďoulinké služky Dony Elvíry?

L:
Já ne

D.G.
No to je škoda. Něco tak slaďounkého, to hned tak neuvidíš. Tak jsem si myslel, že tu dívenku zkusím. Jenom tak lehce. A co bys řekl na to, že bychom převlékli si spolu šaty? A já byl jako ty! Jakože sluha.

L:
A proč nechcete ve svých? Copak nejsou vám dobré?

D.G.
Jsou dobré, jsou dobré, já ale myslím na to, že budí příliš respekt u chudé služky.

L:
Moment. A co když nechci.

D.G.
A bez řečí, už ani slovo navíc.

 

SCÉNA II

No.15
TERZETTO
audio

D.E.
Já zoufalá tu strádám
Proč stále mám ho ráda
Ach nebij mé srdce tolik
To bolí víc než má

L:
To je dona Elvíra
A stále hledá chlapa

D.G
Mám Leporello nápad
Ty stůj tu já jdu tam

Elvíro lásko drahá
Zas touha má mě zmáhá
Teď velkou cítím lítost
Že zlý já býval jsem

D.E.
Ten hlas tak známý zdá se
Ach tolik citu v hlase
Já podlehnu snad zase

D.G
Pojď sem můj kvítku z ráje
Můj vzácný skvoste
Tvůj bezbožník se kaje
Po všech svých zhýralostech
Chci dál být jen pouze tvým

D.E.
Já ti to ďáble nevěřím
Ani slovo ti nevěřím

D.G
Ach věř mi věř Zabiju se
Lásko ty mou se staň

L:
Nelžete tak té huse
Já asi přetrhnu se
Jak lže jí v jednom kuse

D.E.
Proč mě teď trápí tréma
Mám za ním jít či nemám
Proč stále myslím na něj
A splácím touhy daň ?

L:
Ten teda lže až běda
Tohle se vážně nedá
Proč stále myslíš na něj
Před ním se dámo chraň

D.G
Už se jí chvějí nohy
Na ženské mám já vlohy
Na ženské mám holt talent
A to je moje zbraň

RECITATIVO

D.G.
A právě sklapla past.

L:
To jsou mi věci. Vy máte hroší kůži.

D.G.
No tak. Ty jsi mi trouba. Poslouchej dobře, co ti teď, chlape, řeknu. Až zjeví se tu, obejmi ji, šeptej mým hlasem, ať myslí, že to já jsem a potom se ji nějak šikovně pokus odvést stranou!

L:
Ale pane.

D.G.
Žádné výmluvy.

L:
Co když pozná mě přeci?

D.G.
Nepozná nic, jen když se budeš snažit. Tiše, už otvírá…tak makej!

 

SCÉNA III

RECITATIVO

D.E.
Tady mě máte.

D.G.
Jsem zvědavý, co teď.

L:
No teda…

D.G.
Mám snad věřit, že pláč můj zmohl tolik, že sám Don Giovanni tiše se kaje a vrací se, kam patří, ke svojí ženě, své vyvolené lásce?

L:
Ano, drahá.

D.E.
Ach lásko. Víte vůbec, kolik bolesti jste způsobil, když jste mi tak zmizel?

L:
Já že bych zmizel?

D.E.
Zmizel.

L:
To mě mrzí. Tolik mě to mrzí.

D.E.
Už neutečete?

L:
A proč bych prchal?

D.E.
A budete můj navždy?

L:
Navždy.

D.E.
Jak nádherné.

L:
Fakt nádherné. No to je teda sranda.

D.E.
Paride můj.

L:
Má Venuše!

D.E.
Cítím žár v celém těle.

L:
V něm shořím na popel.

D.G.
Je vidět moje škola.

D.E.
A nepodvedete mě?

L:
Jak bych mohl?

D.E.
Chci přísahu.

L:
Ať propadnu se peklu. Ať smrt si pro mě sahá, Elvíro drahá.

D.G.
Jsi mrtvý muž, hahaha!

D.E.
Bandita!

L:
Bandita!

D.G.
Hahaha! I osud je mi nakloněný.
Jdem na to. Jak se zdá, vzduch je čistý. Okna jsou támhle.

No. 16
CANZONETTA
audio

D.G.
Ty v záclonách se skrýváš
A já se soužím
Vždyť víš po čem tak toužím
V půlnoční svit
Což můžeš dát mi náznak
Záclonou hnout
Ať zoufalého blázna
Zachráníš z pout
Prý nejvzácnější révy
V tvých ústech sládnou
Šanci nemám-li žádnou
Já nechci dál žít

On čas je nepřejícný
Přísný náš pán
Tak rozpal všechny svícny
Že jsem dál zván

RECITATIVO

D.G.
V tom okně něco vidím… Že by ona? Pst,pst.

 

SCÉNA IV

M:
Někde tu bude. Můj nos mi říká, že tu určitě je.

D.G.
Co to za lidi?

M:
Tam! Někde tam! Tam pohnulo se to nízké křoví.

D.G.
Není to snad Masetto?

M:
Kdo ty jsi? Pořád mlčí…odvahu, chlapci moji. Kdo ty jsi?

D.G.
Je jich mnoho. Rozvahu, hochu. Masetto. ( Snad mě nepoznají).
To ty Masetto?

M:
A kdo by jiný? A ty?

D.G.
Copak mě neznáš ? Jsem sluha u Dona Giovanniho.

M:
Leporello. Sluha u toho arcidarebáka.

D.G.
Tak tak. U darebáka.

M:
Já…já…já zamorduju ho. Až najdu toho banditu prolhaného. Ty nevíš, kde se schovává ten lotr?

D.G.
(Hodně blbé). Bravissimo Masetto…rád pomůžu, jak můžu. I já bych ho rád našel spolu s vámi. Ať pozná jen. Mám takovýto nápad!

No. 17
ARIA

D.G.
Vy tímto směrem půjdete
A vy se dáte tam!
A určitě ho najdete
Nemůže pláchnout vám
Je kousek odsuď já ho znám

Až uvidíte někde
Jak muž jde vedle paní
A vrká jako holub
A oči dělá na ni
Pak zbijte ho co proto
To určitě je on

Můj pán je kabaléro
A ženské ho maj´rády
Má za kloboukem péro
A nosí dlouhý meč
Jó takhle dlouhý meč
Tak hlavně neuteč

A už se rozejdeme
A milánkové deme deme deme

Ty zůstaň tu
ty zůstaň se mnou tu
čeká nás hlavní úkol
být v týlu zadní voj
jojoj jojoj
dívat se pilně vůkol
a řídit zdálky boj
jojoj jojoj

 

SCÉNA V

RECITATIVO

D.G.
Tiše ! Je někde blízko! Řekni mi, kámo, až ho pak chytnem, co pak s ním?

M:
No zabít.

D.G.
A nestačilo by zpřelámat kosti, trochu zvalchovat záda?

M:
Ne, ne. Normálně zabít. Kaputo la finito.

D.G.
A máš zbraně?

M:
No jasně. Bez pušky ani ránu. A tady ještě pistol.

D.G.
Co ještě?

M:
To stačí.

D.G.
Když stačí, stačí.
A tu máš. To máš za tu pušku…tohleto za tu pistol.

M:
Au, moje hlava! Au au.

D.G.
Mlč nebo umřeš. Tohle máš za ten maglajz, burane z Buranova. Co zasloužíš, to máš, nádhero jedna.

 

SCÉNA VI

RECITATIVO

M:
Au,au…hlavička moje…au au a záda. A prsa.

Z:
Slyším dobře či špatně? Není to Masetto?

M:
Zerlinko moje, Zerlinko moje, jsem tady.

Z:
Co se stalo?

M:
Ten ďábel, přepadl mě tu a polámal mi kosti.

Z:
Proboha, kdo to byl?

M:
Leporello. Anebo někdo, kdo vypadá jako on.

Z:
Ó jej…měla jsem pravdu, když jsem říkala, že s tou žárlivostí…že z toho může být jeden velký průšvih. No a je to tady.

M:
Je.

Z:
Kde ještě?

M:
Tu. I tady. Au!

Z:
A kde ještě bolí?

M:
Tady, tady, potom tu, ještě loket a potom prsty.

Z:
Aha! Ještěže zbytek zdá se zdravý. Pojď, půjdem spolu domů a když mi slíbíš, že už přestaneš hloupě žárlit, tak ti dám doma lék, který tě spraví.

No. 18
ARIA
audio

Z:
Pro hodné pány
Mám tady k mání
Na všechny rány
Svůj zázračný lék

Nedá se koupit
Ani uloupit
Jen věrnou lásku
Bere za vděk

Ráno po snídani
Večer před spánkem
Ovíván vánkem
Můžeš ho brát

Chceš vědět více?
Dej ruku sem
No tak
Není nutno se bát

Holoubek chtěl by ven
Těsná je klec
Zvedni se lásko
A jdem na věc

 

SCÉNA VII

RECITATIVO

L:
Já slyším něčí kroky, někdo blíží se sem. Skryjme se sem, dokud se nevypaří.

D.E.
Nevypaří? Co to říkáš, můj muži?

L:
Co bych říkal, vždyť pořád mlčím… Já něco řek´? To se ti jenom zdálo. (Jak jenom urvat se kruci od ní). Jen zůstaň, duše krásná.

D.E.
Neopouštěj mě.

 

No.19
SESTETTO

D.E.
Kolem tma a já tu sama
Bojím se až dech se úží
Strach mě jímá Mám husí kůži
Tou tmou mám teď jít napříč

L:
Kde jsou vrátka ? Teď tu byla
Všude plno zákrutů a temných koutů
Aha tady Sláva jsou tu
Čáry máry a jsem pryč
Čáry máry pod kočáry láry fáry a jsem pryč!

D.O:
Dřív než bude lásko pozdě
Zastav přívaly pláče svého
Stín tvého otce zemřelého
Dlouho nám už v zádech stál

D.A.
Mému trápení nech času
Nečekám víc od osudu
Já až v hrobě svůj klid mít budu
Pouze pláč můj zmírní žal

D.E.
Kde jsi manželi můj sladký

L:
Rychle prosmýknout se vrátky
Už mě více nenajdeš

D.E.
Pojď sem zpátky pojď sem zpátky
Kam to míříš kam to jdeš ?

 

SCÉNA VIII

Z-M
Stůj, podvodníku, jak ses sem dostal ?

A-O
Ha,už tě máme ! Už spadla klec

A-O-Z-M
Ať zemře ničema,nestvůra sprostá

D.E.
To je můj manžel O soucit žádám Vás

D.A.
Dona Elvíra

Z:
Dona Elvíra

M:
Dona Elvíra

D.O.
Což tohle je Dona Elvíra ?

A-O-Z-M
Žádá o milost Jak mám tomu věřit ?
Ne|! Ne! Ne! Ne!
Ty zhyň!

D.E.
Prosím

A-O-Z-M
Ne!

D.E.
Prosím

A-O-Z-M
Ne! Ty zhyň

L:
Ó slitování
Páni a paní
Co ona říká je lež a mýlka
Nezabíjejte mě ! Jsem nevinný!

A-O-Z-E-M
Co?
Leporello?
Co má to značit?
Leporello! Přiznej se radši!
Oč tady kráčí ?
Co má to být!

L:
Nevím kde mi hlava stojí
Já se bojím že jsem v loji
Jestli z toho vyjdu živ
No tak to teda bude div

A-O-Z-E-M
Nevím kde mi hlava stojí
Spousta otázek se rojí
Já jak blázen jen zíram na to
Čím nás příště překvapí

 

SCÉNA IX

Z:
Tak to tys byl, kdo zmlátil mého nejmilovanějšího miláčka Masetta ?

D.E.
Tak to ty jsi mě podvedl a zmátl, když předstíral jsi, že jsi Don Giovanni?

D.O.
Za pána převlečený, jak jsi jen mohl? Jak jsi,chlape, mohl?

Z:
Mě nechte, ať ho ztrestám.

D.E.
Mně patří.

D.O.
Ne, ne, je můj.

M:
Zbijme jej prostě všichni, jak tu jsme.

No. 20
ARIA

L:
Páni zmírněte svou zlost
Já prosím vás o milost
Vysvětlím vám
Potom i Vám
Nic nezakrývám
Že já to nebyl Byl to on
Můj pán zrádně zneužil mě
Kdo ho zná ví co je zač
Teď mám jen oči pro pláč

Ach Elvíro pochopte to
Jestli jde to
On to jeho nápad byl
Rozumíte kdybych neposlechl
Jistě by mě zbil

Ty Masetto sorry hochu
O tvé kalvárii nevím ani trochu
Že tě někdo tady mlátil je mi líto
Já to nebyl Ona ví to
Řekne ti že s ní jsem byl
Potvrdí že s ní jsem byl

Vám vzácný pane řekl bych toto
Případně asi…
Pro všechny svaté
Co to tu máte ?
Tady je příchod…
A kde je východ ?…
Kde západ? Kde záchod?…
Vítá vás nádraží Náchod!…
Hned bych tam ujel…
Rychle a teď
Co ta zeď ?
Kdybych to byl býval věděl
Tak bych býval byl
Sem nechodil
A doma byl

 

SCÉNA X

RECITATIVO

D.E.
Počkej, chlape, tak počkej!

M:
Má nohy jako zajíc

Z:
Ale chytrák, jak se nám z toho dostal.

O.O.
Přátelé moji, teď je nad slunce jasné, teď už důkazy jsou, že Don Giovanni…že to on, Don Giovanni je vrahem otce donny. Zůstaňte zatím všichni zde, já jdu pro pomoc, kterou přivedu, jak nám velí právo. Pak velmi rychle přijde trest, jak se patří podle práva světa…tak říká čest moje!

No. 21
ARIA
audio

D.O.
K tvým nohám skládám svůj slib
Že záhy už bude líp
Pláč šetři šátkem bílým
A přestaň marně lkát
Za chvíli za chvíli
Za lásku já se jdu brát

Svou saracénskou zbraní
Já budu bít se za ni
Chci pomstít vás má paní
Tím důkaz lásky dát

 

SCÉNA XI

RECITATIVO

D.G.
Štěstí mě neopustilo! A hledej mě, kde chceš. Ó… a ty hvězdy. Tolik nádhery kolem. Noc jak stvořena k tomu, aby se lovec vydal na lov! Půl třetí… Pro vlka to je nejlepší doba! A jakpak nám dopadl hošík Leporello?
Jak vedl si ten šibal v cizích šatech? To by mě zajímalo.

L:
To snad vypadá,že mi přeje průser

D.G.
No, že už…Hej Leporell.

L:
Kdo mě volá?

D.G.
Co se ptáš jako vůl?

L:
Člověk se radši zeptá

D.G.
Nech těch vtipů

L:
…to jste vy. Tak pardon.

D.G.
Co se stalo?

L:
Stalo se to, že jsem byl kvůli vám bit.

D.G.
Jak doufám, tak to byla pro tebe velká čest.

L:
Jsem rád, že žiju.

D.G.
Pojď sem, pojď sem. Musím ti něco rychle vyprávět.

L:
Jaktože tady jste?

D.G.
Pojď sem a poslouchej mě. No staly se mi věci, to budeš koukat, až ti všecko povím, jedna lepší než druhá…ovšem ta poslední,to byl teda gól.

L:
Zas další kořist?

D.G.
No jistě. Jak taky jinak…jdu ti ulicí. A v tom proti mně kráčí ženská, hezká a mladá jak svatý obrázeček, já ťuťu muťu, už ji za ruku chytám a ona víš, co myslela?

L:
To nevím.

D.G.
Že mluví s tebou

L:
Se mnou ?

D.G.
Jo jo!

L:
Jak se mnou?

D.G.
Prostě nás dva si normálně spletla.

L:
No to je sranda.

D.G.
A hned ke mně se tiskne…miláčku Leporello, Leporello můj milý, bylo mi jasné..to je jedna z těch jeho.

L:
O rany boskie!

D.G.
Když se plete, ať plete, hned sáhnu tam, kde třeba, ona ale…nevím jak to..poznává svoji chybu a začne křičet, raději mizím, přeskakuji zídku.

L:
A to mi říkáte jenom tak, že jako klídek?

D.G.
No a co?

L:
A co když by to byla moje žena?

D.G.
Tak tím lépe!

COM:
Ten smích tě přejde,dřív než bude ráno
audio 

D.G.
Kdo to mluvil?

L:
Jó, to bude duše tam z onoho světa
A zřejmě zná vás léta.

D.G.
Nežvaň, troubo. Kdo to je? Kdo je to?

COM:
To já jsem! To já jsem!
Nechej spát mrtvé v míru!

L:
Co jsem říkal

D.G.
Tak to jsem zvědav, kdo si z nás tady dělá srandu.
Co to je? To je komtur ? A proč má tady sochu? Tam je nápis, přečti mi to!

L:
Prd vidím a rozmazává se mi to. Je tady tma jak v pytli.

D.G.
Říkám: čti to.

L:
Ty, který jsi mne zabil, propadneš peklu a neunikneš pomstě…a kruci, to teda.

D.G.
Jen sto let staré žertíky.
Řekni mu, že ho čekám dnes večer na večeři.

L:
Prokrista šílíte? Koukněte na něj, jaké pohledy vrhá směrem k nám! Jak živý. Jaký má strašlivý hlas!

D.G.
A mazej tam! Nebo tě na místě roztrhnu jak žabu.

L:
Jen klid, jenom klid, já teda jdu už.

No. 22
DUETTO

L:
Dovolte vzácný komture
Bych jménem svého pána

Pardón propánajána
Já dostal do jazyka křeč

D.G.
Jen do toho žádné kdyby
Ať nevytáhnu meč!

L:
Je blázen bezpochyby

D.G.
Jó tak se mi to líbí

L:
A podvodník a vrah

D.G.
Já naženu mu strach

L:
audio
Dovolte vzácný komture
i když jste z pouhé žuly

Ó pardón…on se dívá…
Ty oči…se hnuly
A z řas jim padá prach

D.G.
Já ti vrazím !

L:
Ó ne! Jen nespěchejte
Čas mi dejte

Můj pán by vás chtěl pozvat
To on to on ne já
Na večeři jste zván
Říká pán
Já jsem jen posel
Ach ne on kývá na hlavou

D.G.
Ty jsi mi ale osel

L:
Tak hleďte vlevo
Jak je to staré dřevo

D.G.
No ať se dívám
Jak se dívám
Vlčí mlhu mám

L:
Souhlasně kývl hlavou že přijde k nám.

G-L
Souhlasně kývl hlavou
Že přijde k nám dal znát

D.G.
Tak promluv
Tak se ozvi
Jestli chceš přijít k našemu stolu

COM:
Chci!

L:
Můj bože já se…
On mluví lidským hlasem
Ta socha zbláznila se

To radši pryč a rychle
Od mramorové krychle
A dejme nohy na ramena
dokud máme čas

D.G.
Když říkáš, já ti věřím
A velmi rád s tebou povečeřím
Teď odpusť nám Čas pádí
My viděli tě rádi
Jdem domů Omluv nás
Teď odpusť nám Čas pádí
Vždyť potkáme se zas
A za hodinu sraz!

 

SCÉNA XII

RECITATIVO

D.O.
Buď klidná, moje lásko, již brzy dopadne na zlosyna spravedlivá pomsta. V dálce již bije hrom.

D.A.
Za otcem já pláču.

D.O.
Je třeba přijmout osud, přijmout, jak je nám dán. Buď silná, má drahá. Ty jsi ztratila otce, avšak náhradou já jsem ti byl poslán, za tvůj žal moje láska má ti náhradou být.
Probůh, co říkáš ? V takové smutné chvíli.

D.O.
A co ? Chceš pořád jenom váhat a váhat? A nechat mě tu trápit? Jsi krutá!

No. 23
RECITATIVO ACCOMPAGNATO E RONDO

D.A.
Já krutá? Ach ne,můj milý.
Víš, jak mě trápí ti stále říkat ne a odepírat po čem toužíme oba ?
Svět je zlý, můj bože. Míň mě trap svojí touhou.
Těžko dál sbírám síly Ale láska má čeká na svou chvíli.

audio 
Mám svůj kříž
Ty víš jak tíží
Cloumám mříží
Chci vzlétnout výš
Dej mi chvíli
A věř můj milý
Já že překonám
Svůj kříž
Vlídný buď k mé smutné duši
Žádej míň ty který tušíš
Čas je lék a lásce svědčí
Rány léčí

V dálce hvězda z nebe padá
Zítra nám už má být líp

RECITATIVO

D.O:
Ať už chci nebo nechci, musí být dál její oporou a silou. Beze mě by se mohla úplně zlomit !

 

SCÉNA XIII

No. 24
FINALE
audio

D.G.
Hrajte páni muzikusi
Hrajte nejlepší své kusy
Dneska všeho dopřeju si
Já to platím já jsem pán
Leporello Stůl je přichystán?
L: To si pane buďte jist
Můžem nosit Můžem jíst

D.G.
Dneska všeho dopřeju si
Plné mísy plný džbán
Hrajte páni muzikusi
Hrajte nejlepší své kusy
Seznam máte v notách psán
Já to platím Já jsem pán

L:
Martin: Cosa rara

D.G.
To je jako od Lehára

L:
Vám už nejspíše z hladu v hlavě hárá

D.G.
Ó to maso to je krása
Kdo to pekl ? Můj nos jásá
Hleďme na to
Firma Gatto

L:
Ten má nátisk ten má splávek
Žádný jedlík přesnídávek
Ale gurmán jak má být

D.G.
Támhle ďobnu támhle hryznu
Tohle slíznu
Tamto sním
Já za sebe neručím

L:
Jó když pána rafne mlsná
Je to situace drsná
Co je na stole to sní
On za sebe neručí

D.G.
Co je na stole to sním
Já za sebe neručím
Nášup!

L:
Nesu

D.G.
Těch oper je čím dál více

L:
Dej sem víno Výborné je. Ročník třicet

D.G.
Kousek malý prrrstma dvouma
Dáme do úst
Nikdo nepozná že jsem to sněd´
D.G. On si myslí že jsem ňouma
Já mu dám že z mého jed´

L:
Numer ajnc německé hitparády

D.G.
Leporello

L:
Já jsem tady!

D.G.
Jak to mluvíš
jakoby jsi spadl z hrušky ?

L:
Cos mi sedlo na průdušky
To ten divadelní prach
Je tu všude v kulisách

D.G.
No tak pískej jako sysli

L:
Neumím

D.G.
Aha

L:
Když myslí ať myslí.
Omlouvám se Vám ó pane
Jídlo bylo excelentně udělané
Musel jsem si kousek vzít
Zabte mě a máte klid

D.G.
Že sis musel kousek vzít

L:
Čekám ortel

D.G.
Odpouštím ti. Můžeš jít.

 

SCÉNA XIV

audio

D.E.
Jsem tady ještě
abych ti řekla
Jenom tři slova
Chci s tebou žít
Zachraň se milý
z plamenů pekla
Tvá budu znova
Giovanniová

G-L
Co má to být ?!

D.E.
Neposmívej se
Žádám tě snažně
Já tě chci vážně
Chci zachránit

D.G.
Já blázen nejsem
Slyším jen stesky
Třesky a plesky
Nerozumím ti
Nechej mě být

D.E.
Když tě to obměkčí
Budu i klečet

L:
Tak nevím jestli
Se smát nebo brečet

D.G.
Špína je na zemi
Kruci tak vstaň
Co vlastně žádáš ?

D.E.
Chci spásu tvoji

D.G.
Hleďme

D.E.
Ty netvore

D.G.
Bravo!

D.E.
Ty netvore jsi ďábel sám

L:
Je ďábel sám

D.G.
Rád bych to dojed´
Rád bych to dopil
Jestli chceš taky
Židli tu máš

D.E.
Zhýralče zhýralá
Nádobo hříšná
Se svými děvkami
V pekle se smaž

L:
Proč stále křičí
Vždyť jsem jí líčil
Že je to lump
A satanáš

D.G.
Milujme zpívejme
Jezme a pijme
Kratší než viržinko
Je život náš

D.,E. Á….
Kdo to byl
Snad ne ona?
A odkud ten výkřik?
To je dona

G.-L
Utíkej
Zjisti hned už co se děje

D.G.
Co blázníš ? Proč to řvaní ?
Co blázníš ? Co je s paní?
Leporello No tak mluv
Co s ní je ? Co s ní je?

L: Á….
Pane můj…o běda nám…
Tam za dveřmi…ano tam…
Už je tady… už je v domě…
On sem přišel…ach bože šel po mně…
Jenom o chloupek to bylo
Ještěže mě nerozšláp
Ťáp ťáp ťáp ťáp ťáp

D.G.
Zdá se že ti přeskočilo
Ty jsi baba a ne chlap

L:
Slyšíte to?

D.G.
Někdo klepe
Otevř

L:
Proč já mám?

D.G.
Říkám otevř

L:
Ach
Dělej

D.G.
No tak ! ( nebo Mazej )
Proč mám za sluhu sraba
Já se z tebe Leporello pominu

L:
Jak říkala moje bába
Všechny hřbitovy jsou plné hrdinů

 

SCÉNA XV

COM
Don Giovanni Jak jsem ti slíbil
Přicházím sem ke stolu tvému

D.G.
Nikdy nevěřil bych tomu
Ale když už mám tě tu
Host do domu bůh do domu
Leporello usaď hosta

L:
Bože ne Bože ne Radši zemřu radši zemřu

D.G.
Neodmlouvej

COM
Zůstaň kde jsi
Ten kdo jí ovoce stromů rajských
Není živ potravou smrtelníků
Důležitější věci než tyto
Přivádějí mě sem k tobě blíž

D.G.
Poslouchám tě co chceš mi?

L:
Mámo maminko milá má mámo
Zachraň malého Leporellka

COM
Zvaž slova má jenž z mých úst vyslechneš

D.G.
Poslouchám tě, co říci mi chceš ?

COM
Tvé pozvání jsem přijal
Přijmeš teď stejně moje ?
Tak odpověz, zda půjdeš
Půjdeš-li se mnou ?

L:
Řekněte ne! No, že to prostě nejde

D.G.
To nikdo nesmí říci
Že zbabělý jsem byl

COM
Ty váháš

D.G.
Že já bych váhal?

COM
Tak půjdeš?

L:
Řekněte ne!

D.G.
Proč bát bych se měl tebe
Já říkám ti že jdu

COM
Dej mi na to svou ruku

D.G.
Tady je
Ach ne….

COM
Co je ?

D.G.
Já cítím strašný chlad

COM
Kaj se a lituj hříchů
Jen to snad zachrání tě

D.G.
Ty blázne vždyť jsi k smíchu
Já odmítám se kát

COM
Klekni a pros o milost

D.G.
Já žil jak žít mi bylo

COM
Kleč a pros!

D.G.
Ne

COM
Pros !

D.G.
Ne! Ne!

COM
Tak nastal již tvůj čas !

D.G.
Bez konce černé hlubiny
V temnotě ohňů rubíny
Suď ty kdo sám jsi bez viny
A kdo mě lépe znáš

SBOR
Na věčné časy náš
Jsi na věčné časy náš

D.G.
Mně zbývají jen vteřiny
Kde jste vy ústa dívčiny ?
Chci vás jen vás chci líbat
Pak si mě ďáble smaž

L:
Můj pane ach můj pane
Co bude co se stane ?
Krev z vašich očí kane
A je to konec váš

D.G.
Já v poslední svou vteřinu
Chci dívčinu ach dívčinu
Je tu …Ke mně se shýbá
Ách..mě líbá…
Satanáš
Ááá…

 

SCÉNA ULTIMA

A-O-M-Z-E
Kde je ten bezbožník ?
Kam se jen ztratil ?
Je čas by platil
Za všechno zlé co učinil

D.A.
V poutech až půjde tu
Svázán a mírný
Pak se snad zmírní
Můj velký žel

L:
Hledáte marně
Už ho tu není
Bez rozloučení
Daleko šel
A naspěch měl

A-Z-E-O-M
Co nám to říkáš ?
Jaképak není?
Mluv pravdu, lotrasi
Lež ta tě nespasí
Jakže to bylo vypravuj!

L:
Sám duch sem přišel
Já jsem ho slyšel
Stál tam za dveřmi
Já nelžu věř mi

Tam co teď vy jste
Ježíšikriste…
Kamenný golem…
Dým všude kolem…
Výbuch…a síra…
Tři metry díra…
Tou dírou do pekla
Ďábel ho vtáh

A-Z-E-O-M
Hrůza mne svírá

L:
To pravda čirá

D.E.
Stín jenž tu byl
já zahlédla též
on byl tu

A-Z-M-O
Stín jenž tu byl
Prý zahlédla též
On byl tu

D.O.
Pohleď vzhůru
Na krásu kolem
Mračna černá
Již mizí v dáli
Pomstěni jsme
Skončeme s bolem
Dopřej mi už lásku svou

D.A.
Nepospíchej
Mě rány pálí
Rok mi dej
Pak budu tvou

O-A
Síla lásky láme skály
Lásce všichni podlehnou

D.E.
Budu žít se smutky svými
Skrytá za zdmi klášterními

M-Z
Už se lásko nebe šeří
My dva půjdem na večeři

L:
Já jdu hledat pány kteří
Lepší nežli tamten jsou

Z-M-L
Byl to lump a k tomu vrah
Všecko zkazil na co sáh
Ať se trápí v temnotách

A my všichni slušní lidi
Kteří zákony se řídí
Nemajíce z ďábla strach

Zpívejme než zazní gong
Tento starý známý song

VŠICHNI
Ztrestán byl
kdo hříšně žil
Pochválen buď soudce přísný
Zákon lásky zvítězil
audio 

 

KONEC 2. DĚJSTVÍ A OPERY
(prosinec 2006 – Velký pátek 6. 4. 2007)