W. A. MOZART: COSI FAN TUTTE

Hudba: Wolfgang A. Mozart / Libreto: Lorenzo Da Ponte
České přebásnění: Jaromír Nohavica
(Ostrava, duben – prosinec 2005)
Premiéra: 27.5.2006, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava

Libreto

PRVNÍ DĚJSTVÍ

 

No. 1

TERZETTO
LA MIA DORABELLA /TO MÁ KRÁSNÁ DORKA

 

ONDRA:
To má krásná Dorka
Je věrnosti vzor
Že ráda má jen mě
Lze psát na prapor

KUBA:
Taktéž moje Líza
Je krásná i ctná
A klíč k její kráse
Ten mám pouze já

DOKTOR:
To vážení páni
Je jen vaše zdání
Neb já coby kmet
Lépe znám ženský svět

OND/KUB:
No pr
Ne tak hr
Co jste řek to je hanba
A máte-li čest v těle taste svůj meč

DOKTOR:
Já nejsem typ Ramba

OND/KUB:
A z larga je samba
Tak mluvte co víte
Jináč uvidíte
Jak moc zaplatíte
Za svou drzou řeč

DOKTOR:
Jak bláznivé přání

OND/KUB:
Už dost vymlouvání
Kdo drze
Lže v mlze
Ten umírá zhrzen
Muž moudrý ten pravdu chce znát

DOKTOR:
Kdo zví to
Co skryto
Bit bude jak žito
Jen blázen ten pravdu chce znát

 

No. 2

TERZETTO
E LA FEDE DELLE FEMMINE /ŽENSKÁ VĚRNOST

 

DOKTOR:
Ženská věrnost milé děti
Je jako himalajský yetti
Všichni říkají že tu je
Že existuje
Jenže kde je
Neznámé je

ONDRA:
To se netýká mé Dorky

KUBA:
To se netýká mé Lízy

DOKTOR:
Ale týká ale týká
Tak to říká genetika
Tak to bylo tak to je

 

No. 3

TERZETTO
UNA BELLA SERENATA /NEJKRÁSNĚJŠÍ SERENÁDA

 

ONDRA:
Nejkrásnější serenáda
Už se pro mou lásku skládá

KUBA:
Už se stáčí vzácná vína
Pugét růží vážou nám

DOKTOR:
A co já ?
Též budu pozván ?

OND/KUB:
To si pište doktore

VŠICHNI:
Vzhůru číše pozvedáme
Věrné lásce na počest

 

No. 4

DUETTO
AH, GUARDA / TA ÚSTA TAK SVŮDNÁ

 

LÍZA:
Ta ústa tak svůdná
A vášnivě cudná
Zázrak
Zázrak
No pověz má sestro
Což může být na světě
Kdes krásnější tvář

DORKA:
To chřípí a šíje
On k zulíbání je
Jak sálá mu z očí ta síla zář

LÍZA:
S tou něhou a vášní
Tak strašní !
Krásně zvláštní

DORKA:
S tou něhou a vášní
Tak strašní
Krásně zvláštní

LÍZA:
Jak šťastná ach já jsem

DORKA:
Jak šťastná ach já jsem

LI / DO:
Amore buď se mnou
Drž rukou mě jemnou
Amore můj milý
ať síly dost mám

 

No. 5

ARIA
VORREI DIR / JE TO HRŮZA

 

DOKTOR:
Je to hrůza Je to hrůza Je to běs
Katastrofa až do nebes
Zajíkám se nemám dech
Jak jsem běžel po schodech
Pámbů s námi a zlé pryč
Zdálky slyším práskat bič
Chtěl bych křičet avšak láme se mi hlas
Ach jak líto je mi vás
Mně líto vás

 

No. 6

QUINTETTO
SENTO, O DIO / JDU A PLÁČU

 

KUBA:
Jdu a pláču
Slz proud mě smáčí
Břeskný marš mi tambor hraje

ONDRA:
Žal a bolest
Se mnou kráčí
Život můj se hroutí v suť

DOKTOR:
Hlavy vzhůru chrabří rekové
Pouze zbabělec se leká

DOR/LÍZ:
Chladný pot mi z čela stéká
Teď když vím už co mě čeká
Mrtvá více nežli živá
Co mi zbývá Co teď zbývá
Jen prosba tklivá
Milý můj odvážný buď
Rázně meč svůj v mou vraz hruď

OND/KUB:
Lásko moje
Odcházím v boje
Vrátím li se sám bůh suď

DORKA:
Jak to bolí jak to studí

LÍZA:
Srdce rvu si rukou z hrudi

DORKA:
Už mi chybí slzy k pláči

LÍZA:
Než být sama zhynu radši

ONDRA:
Co jsem říkal

KUBA:
Tu to máte

DOKTOR:
Ale chlapci
Počkejme si

VŠICHNI:
Trápením osud zkouší nás co snesem
Kříž svůj nesem
Těžký kříž svůj mlčky nesem
Čí to vinou Že nám sny hynou
Že už zbývá nám jen pláč

 

No. 7

DUETTINO
AL FATO DAN LEGG / BUĎ MÁ LÁSKO SBOHEM

 

ONDRA/KUBA:
Buď má lásko sbohem
Už zvon v dálce klinká
Teď v soužení mnohém
Budem žít ve vzpomínkách
Teď v soužení mnohém
Ty zde a já tam
Můj miláčku sladký
Já vrátím se zpátky
Až přejdou zlé pátky
Štěstí vrátí se k nám

 

No. 8

CORO
BELLA VITA MILITAR / KRÁSNÝ ŽIVOT VOJÁKA

 

SBOR:
Krásný život vojáka
Dneska tady zítra jinde
Cestou otců věrný syn jde
Nad hlavou má oblaka

Trubky troubí písně do kroku
Hlavně děl se v slunci blýští
Na prsou se skví šrámy z útoků

Od cizího žoldáka
Krásný život vojáka

 

No. 9

QUINTETTO AND CORO
DI SCRIVERMI / A PIŠ MI

 

LÍZA:
A piš mi jak to půjde
Jen piš a dvakrát denně
Věrný mi zůstaň a piš

DORKA:
A nezapomeň na svou malou Dorinku

ONDRA:
No jistě jak jinak

KUBA:
To víš že jo Lásko jistě

DOKTOR:
Já smíchem asi puknu

VŠICHNI:
Adio
Stín příštích dní se nad mým srdcem snáší

SBOR:
Krásný život vojáka
Dneska tady zítra jinde
Cestou otců věrný syn jde
Nad hlavou má oblaka

Trubky troubí písně do kroku
Hlavně děl se v slunci blýští
Na prsou se skví šrámy z útoků
Od cizího žoldáka

 

No. 10

TERZETTINO
SOAVE SIA IL VENTO / FOUKEJ VÁNKU MILÝ

 

LÍZA/DORKA/DOKTOR:
Foukej vánku milý
Ať dojdou šťastně k cíli
Nechť proudem vln hnáni
Najdou požehnání
Ať bůh je chrání

DOKTOR:
Jak vidno hercem moh bych být
A skvělým
Teď ale rychle na smluvené místo
Kde mě čekají ti dva
Budou mít to co chtěli
Tím lépe pro mě
Že vyhraju je jisto
Tolik peněz
Sto tisíc už je v domě
Spousta maškarády
A nebetyčné frašky
Sami ze sebe udělají šašky
Komici ve vojenském
Ó můj ty bože
Jen blázínek se sází kvůli ženské
Jen blázen zkouší písek na poušti spočítat
Blázen si troufá vítr chytat do síta
Jen blázen dí že věrnost je v ženě ukryta

 

No. 11

ARIA
SMANIE IMPLACABILI / JSEM VÁŠNÍ SPÁLENÁ

 

DORKA:
Jsem vášní spálená
Touha mě drásá
Fúrie šílená
Nade mnou jásá
Kde moje spása ?
Kdo vzal mi smích
Jenž můj byl štít ?
A způlky mrtva jsem
A způlky živá
Bolestným dvojhlasem
Mé srdce zpívá
Já nechci dál tak žít

 

No. 12

ARIA
DI PASTA SIMILE / VŠICHNI JSOU STEJNÍ A JEDEN JAK DRUHÝ

 

RůŽENA:
Věrný a chlap?
Věrný vojcl?
No to je teda fór !
Věrný a chlap – no to je teda fór
Věrný vojcl – no nejseš ty magor.
To je fór.
fór na fór.
Jen mi nevěšte bulíky na nos.

Všichni jsou stejní a jeden jak druhý.
Pijou a rvou se
A dělají dluhy
Naparujou se
A není z nich nic

Dělají ťuťuťu
Splétají sítě
Jak mouchu sní tě
Mé bezbranné dítě
Všichni jsou stejní co říci víc

Písničku ohranou
Do ucha lžou ti
A když tě dostanou
Pryč utečou ti
Balónek z pouti
je ten jejich cit
když vítr foukne chlap nechá tě být
nechá tě být

Proč má být míček furt na jejich straně
Jak oni na nás tak my teďka na ně
Jenom ať poznají nevěry hněv
Ať žije láska a víno a zpěv
Jdem holky na to ať klokotá krev

 

No. 13

SESTETTO
ALLA BELLA |DESPINETTA / JE MI CTÍ ŽE TÍMTO MŮŽU

 

DOKTOR:
Je mi ctí že tímto můžu
Představiti slečnu Růžu
Její důvtip šarm a krásaK štěstí dopomůžou nám

OND/KU:
Díky Vám
Že smíme doufat
V to že se za nás přimluvíte
V to že nám schůzku domluvíteDíky vám Že doufat lze nám

RŮŽENA:
To mě držte
Co za dvojka
To je síla
To je dílo
Kde se tohle narodilo
Kdo to bože může býtDva Skoti Briti
Turci Hobiti

DOKTOR:
Takže dá se říct že líbí

RŮŽENA:
Takže dá se říct že vůbec
Ty dvě tváře to je nářez
Copak s tímhle dá se žít ?

OND/KU/DOKT:
Zavolejme hurá sláva
Ona nás dva nepoznává
Nemusíme strach už mít

RŮŽENA:
To je síla to je dílo
Kde se tohle urodilo
Briti Skoti Hotentoti
Kdo to bože může být

LÍZA/DOR:
Kde jsi Růžo ? No kde jsi Růžo ?

RŮŽENA:
Milostpaní

DOKTOR:
A teď se ukaž teď je to všechno jen ve tvých rukách

LÍZ/DOR:
Kdo tu pustil tyhle pány
Ať jdou ven nebyli zváni
To je skandál
Volej stráž ach stráž ach stráž
Smělost svou si odpykáš

OND/KU/RU:
Vzácné dámy soucit mějte
Dvěma snílkům šanci dejte
Naslouchajíc
Zmučeni touhou jdou vám o své lásce říct

LÍZ/DOR:
Zrak mě šálí Sluch mě mámí
Žertovat o lásce s námi
Poplivavše naši čest ?
Kdo ? Kdo ? Kdo si troufl s tím sem vlézt

OND/KU/RU:
Slitování
vzácné paní

LÍ/DOR:
Fuj a hanba To je skandál
Chtít mou lásku teď může jen vandal
Cítím jak se mi bouří krev

RUZ/DOKT:
Lžou či nelžou že by hrály ?
Jak jen jímá zlost a hněv

OND/KU:
Jsou tak věrné ve svojí zlobě
Jak je jímá ta zlost a hněv

LÍZ/DOR:
Lásko má jež v dálce jsi teď
Věrností je pln můj zpěv

 

No. 14

ARIA
COME SCOGLIO / LÁSKA MOJE JE V BOUŘI SKÁLA

 

LÍZA:
Láska moje je v bouři skála
Bouří bitá však stále stálá
Svou víru mám jež sílu dává
Odolávat všem nástrahám
Když ty víro s námi jsi tu
Budu stálá dál v svém citu

Věrná budu v každé době
Má Lásko tobě
Odolám všem nástrahám
Vzácní páni čelem vzad si dejte
Naši věrnost v úctě mějte
Svoje fígle nezkoušejte
Velmi vážně říkám vám

 

No. 15

ARIA
NON SIATE RITROSI / MÉ PŮVABNÉ SLEČNY

 

KUBA:
Mé půvabné slečny
Ten příběh je věčný
Je psán v starých knihách
A v nových taktéž
Když muži se pominou
A zblázní se rázem
To vy jste toho příčinou
Že z krále je blázen
teď právem se ptáte
o s tím dělat máte
Mé půvabné slečny
Muž bývá tvor vděčný
Jen málo mu stačí
Jen hají jen hačí
A už nelumpačí
A domů k vám kvačí
A mete a plete
Zobe z ruky co chcete
Jen halí jen belí
A šťasten je celý
Mé půvabné slečny
Vždyť stačí tak málo jen
A šťastný je muž
No vlastně
Dva muži
Zde tito

 

No. 16

TERZETTO
E VOI RIDETE / KDO SE TU SMĚJE

 

DOKTOR:
Kdo se tu směje ?

OND/KU:
My se tu smějem

DOKTOR:
Něco se děje

OND/KU:
No jéje jéje

DOKTOR:
Příčinu to má ?

OND/KU:
Výhra je doma

DOKTOR:
Proboha ticho ticho ticho ticho

OND/KU:
Bolí mě břicho bolí mě břicho

DOKTOR:
Řvete jak na lesy
Tak pozor dejte si
Holky to zmerčí
a skončil mač

DOKTOR:
Já se snad potento
Možná že nejen to
Ach
Díky doktore ač není zač

OND/KU:
Pánové momento
Bacha na memento
Po velkém smíchu
Vždy přichází pláč

 

No. 17

ARIA
UN AURA AMOROSA / AČ SE MNOU TU NEJSI

 

ONDRA:
Ač se mnou tu nejsi
Ač nevím s kým kde jsi
Když v jívách se stmívá
Já cítím tvůj dech
Jsi vodou mé žízni
Jsi láskou i trýzní
Já s tebou jsem svázán
Jak bárka i břeh

 

No. 18

FINÁLE

 

LÍZ/DOR:
Ó ten krásný sen o štěstí
Trval krátkou chvíli pouze

LÍZA:
Smutný úděl musím nésti

LÍZ/DOR:
Smutný úděl je mi souzen
Proč ten krásný lásky sen
Byl tu se mnou chvíli jen ?
Hvězdo jediná mezi všemi
Prosím pověz kdy vrátí se mi
Kdy se skončí odloučení
Pověz hvězdo jediná
Kdy můj žal ve smích se změní
Kdy můj žal ve smích se změní

OND/KU:
Chci umřít umřít umřít
Snad jim to tímto dojde

DOKTOR:
Jen pomalu a zvolna
vždyť není všemu konec

LÍZ/DOR:
Hó, co to jsou za výkříky ?

OND/KU:
Tak nechte mě

DOKTOR:
Mějte rozum

OND/KU:
Tak nechte mně

DOKTOR:
Mějte rozum

OND/KU:
Jen arzenik jen arzenik
Mě vysvobodí z pout

LÍZ/DOR:
Fakt byl to jed či nebyl ?

DOKTOR:
Jed strašlivý a řízný
Jen krůpěj zkus a slízni
A už jsi smrti syn

LÍZ/DOR:
Jak hrůzný čin
Ach bože můj
jak hrůzostrašný čin

OND/KU:
Na hrobě nápis pište mi
Nešťasten byl zde na zemi
Dejte mi na hrob svíce
Že nechtěla ho více
Že nechtěla ho víc

LÍZ/DO:
Jak hrůzný čin
Ach bože můj
jak hrůzostrašný čin

VŠICHNI:
Ztemnělo slunko jasné
Pohleď jak všechno hasne
Cítím že hynu že dokonám
Pot z tváří mých se lije
A ret mi trne i šíje
A tep nehmatný mám
A ret mi trne i šíje
A tep nehmatný mám

DOKTOR:
Před majestátem smrti
Ve chvíli srdcervoucí
Pro ty dva na smrt jdoucí
Já soucit žádám váš

LÍZ/DOR:
Lidi sem lidi kdo jste kde jste
Copak tu nikdo nejste
Ach Růžo ach Růžo

RŮŽENA:
Kdo mě volá?

LÍZ/DOR:
Ach Růžo ach Růžo

RŮŽENA:
Co to vidím
Jsou mrtvi nebo živi
Kdo dá mi odpověď

DOKTOR:
Zoufalí z lásky svojí
Jed silný sobě vzali
A světu sbohem dali
A zmírají tu teď

RŮŽENA:
Jednejme bez otálení
Teď bez pochyb jde o moc
Jim potřebná je pomoc

LÍZ/DOR:
Co dělat řekni nám

RŮŽENA:
Jak zdá se ještě žijí
Límce jim rozepněte
Košile uvolněte

RUZ/DOKT:
A my dva pospíchejme
Doktora vyhledejme
Aby dal jim proijed
Doktora vyhledejme
Aby dal jim protijed

LÍZ/DO:
Je je je je je je je

OND/KU:
Je je je je je je je

LÍZ/DOR:
Co se to tu teď děje

OND/KU:
No to je legrace

LÍZ/DOR:
To velmi závažné je
zde končí každá legrace

OND/KU:
To co se tu teď děje
Je velká legrace
Ach

LÍZ/DOR:
Teď hnula se ta těla

LÍZA:
To je mela

DORKA:
Co chceš dělat ?

LÍZA:
V těchto chvílích opustit je
To by byla ohavnost

DORKA:
Můžu pot mu utřít z čela ?

LÍZA:
To se v operách tak dělá

DORKA:
Koukni jak mu blednou líce

LÍZA:
Tomu mému ještě více

DORKA:
Pulz má jaký ?

LÍZA:
Slábne mu kvapem

DORKA:
Dýchej dýchej dýchej chlape

LÍZA:
Už jim svíčka dohořívá

LÍZ/DOR:
Už jim krátká chvilka zbývá
Už má duše smutně zpívá

OND/KU:
Jak jsou vlídné jak jsou chápající
Jak jim sluší mír a soucit
Pouhý krok je k lásce vroucí
Pouhý krok je k lásce jen

LÍZ/DOR:
Zmírající
Nešťastníci
Ó co říci ?
Z úst se dere pláč a sten

DOKTOR:
Vítejte doktore do díla směle

OND/KU:
No teda koukněme se na Růženku

RŮŽENA:
Salvete amabiles bonae puelae

LÍZ/DOR:
Patrně doktor odněkud zvenku

RŮŽENA:
Mám čtyři aprobace léta praxe
Jsem jak se říká perspektivní kádr
Ne na holi hadr
Ale doktor věd

DOKTOR:
Tady teď nejde o to co máte
Tady je práce
Zde tito mládenci
Před chvílí z láhve
Až do dna
Vyaplikovali jed

LÍZ/DOR:
Je ještě šance řekněte hned ?

RŮŽENA:
Šance ta vždycky je
Šance je vždycky
Musíme mysleti
Diagnosticky
A určit co vypili
zda mnoho či málo
jak se to stalo
od A do ZET

LÍZ/DOR/DOK:
Normální arzenik
Pane doktore
V aptéce koupený
Pane dokotore
Nahoře černou vinětu měl

RŮŽENA:
Pod mojí péčí
Se mrtvý léčí
A chromý vstává
Bezruký mává
A funebráci
Nemají práci
Volejte sláva
Doktóre náš

LÍZ/DOR/DOK:
Co to má v ruce za divné hejblo ?

RŮŽENA:
Zde tento přístroj darován byl mi doktorem Mesmerem
Německým lékařem
Který byl ovšem českého původu
Po mamince

LÍZ/DOR/DOK:
Oni se pohnuli pohnuli pohnuli !
Bylo to zřejmé jak údy ohnuli

RŮŽENA:
Chyťe je pevně pod úhlem sto

LÍZ/DOR:
Držíme pevně v potřebném úhlu

RŮŽENA:
Držte je pevně
Vnitřně i zevně
Ještě….ještě…to není
Už máme to… jsou zachráněni

LÍZ/DOR/DOK:
Člověk by nevěřil kdyby to neviděl
S úctou se skláníme doktore vám

OND/KU:
Kde to jsem ?
Kolik je hodin ?
Je už dneska nebo včera ?
Milostpaní vy jste která ?
Žeby Pallas anebo Hera ?
Krásná jste jak málokterá
Zpívající bajadéra
Chtěl bych být navěky s vámi
Denně vášnivě líbat vás

RUZ/DOK:
Žádné strachy milé dámy
Ještě omámeni jsou

LÍZ/DOR:
Ať už tak anebo jinak
Lžou nám s velkou noblesou

OND/KU:
Já snad puknu já už nemohu
Mě snad odsud odnesou

OND/KU:
Mějte kouska slitování

LÍZ/DOR:
Sestro co se děje s námi

OND/KU:
Máme jenom jedno přání

RUZ/DOK:
Žádné strachy milé dámy
Ještě v opojení jsou
Už je mámí už je mámí
To ta magnetická bouře
V níž bez ohně není kouře
A bez kouře není nic

OND/KU:
Lásko dej mi políbení
Jinak zemřu v okamžení

LÍZ/DOR:
Tebe a líbat ?

RUZ/DOK:
Ať se děje co se děje
Zachraňte je
Neváhejte
přispěchejte

LÍZ/DOR:
Náš dvě slušné svádět k flirtu
To nemůžete chtít ani v žertu
Běžte s tímhletím nápadem k čertu
My jsme příkladem věrných žen
Příkladem jsme věrných žen

OND/KU/RUZ/DOKT:
Samé kdyby
Pláč a smutek
Plané sliby
A skutek utek
Ženskou letoru tu známe dost
Láska přijde až přejde zlost

LÍZ/DOR:
Kdo si dovoluje toto
áhy dostane co proto
Měj se na pozoru chlape
Šelma drápe šelma drápe
Má li zlost

RUZ/DOKT:
Dřív či později se změní
Soupeření v náklonnost

OND/KU
Rád bych věděl zda se změní
Soupeření v náklonnost

 

Pokračování – 2. dějství…