E. BRYLL: MALOVANÉ NA SKLE

Hudba: Kateřina Gärtnerová / Libreto: Ernest Bryll
Z polštiny přeložil a přebásnil: Jaromír Nohavica
(Komorní Lhotka – Lanzarote / leden – březen 2000)
jazyková spolupráce Renata Putzlacher-Buchtová
Premiéra: 7. 9. 2000, Divadlo Na Fidlovačce, Praha

Libreto

PRVNÍ JEDNÁNÍ

 

1. PROLOG

 

Hej sokoli na vrch hory vylétejte
O zbojníku Janíčkovi vyprávějte
Vylétejte černí ptáci nad polankú
Vyprávějte jak on chodil za galankú
Jak mu ona okénečko otvírala
Jak mu svoji bílou ruku podávala
A už jedou panští drábi v jednom šiku
Bude se ti špatně spáti můj zbojníku
Ve vězení postel mají z černé žuly
Pod hlavu ti kati dají ostré kůly
Ach nedají žandárové nejmilejší
On je v celém božím světě nejmocnější
Na kotárech mají chlapi tolik síly
Že jak praští sto vás padne v jedné chvíli
Když on mrkne pravým okem mezi smrky
Utíkají žandárové ozlomkrky
Když navlékne svůj kabátec premovaný
Zavírají panští drábi všecky brány
Když ovine bystré nohy do onuce
Zalamují panští drábi k nebi ruce
Když nazuje svoje rychlé krpce –horo
Zastaví se panským drábům srdce – horo!
Když zapálil na zárubni svíci- hejá
Zalézali drábi pod lavicí – hejá
Klidně by tam proseděli tři neděle
Ale jemu pilno bylo do postele
Když děvucha začala mu boty zouvat
Panským drábům pod lavicí bylo ouva
Když mu jeho milá sáhla na onuci
Začali se třepat jako malí kluci

 

2. HEJ, ZELENEJ SE TRÁVO

 

Hej zelenej se trávo
Jak velí panské právo
Hej bystrá vodo v řece
Zamkneme tě do klece
Hej horo na obzoru
Postav se do pozoru
Hej a ty jasný ohni
Stůj ani se nepohni

V jedné lajně
Tvrdě tvrdě
Tajně tajně
Hrdě hrdě

Tam ve Vídni v Schönbrunnu
Sedí císař na trůnu
A zbojník bručí v lochu
Sluníčka ani trochu
Tam ve Vídni v Schönbrunnu

Tam, ve Vídni v paláci
Malovaní vojáci
Rostlí jak šibenice
Jsou jich tam na tisíce
Tam ve Vídni v paláci

Tam ve Vídni v arestě
Tam je katů na dvěstě
Ruce jak mlýnská kola
Žádný jim neodolá
Tam ve Vídni v arestě

 

3. POVĚZ TY MI HORO

 

Pověz ty mi horo kde svou hlavu skládá
Zbojníkova milá ta co ho má ráda

Ona hlavu skládá kde se rosa rosí
Kde se v dlaních voda ze studánky nosí
Ona hlavu skládá tam kde sen se snuje
Tam kde plná luna korunami pluje
Tam kde vlahá tráva hladí chladná záda
Tam kde hvězda padá Tam svou hlavu skládá

A on za ní jede na třech vraných koních
A ona ho vítá Oči svoje kloní
Celou noc tam stojí než koně napojí
A ráno se vrátí ke zbojníkům svojim
Pod horečky hory hory nejhořejší
Brzy ráno jede od své nejmilejší
Ona stojí v okně ruce zalamuje
On letí jak vítr koně nešanuje
Ona stojí v okně hlavěnku má v dlaních
Koníčky napojil a zapomněl na ni
Ona ještě pláče Kde jsi milý kde jsi
A jeho už těší ty zbojnické lesy
Ty zbojnické lesy u oblohy samé
Tam se probouzíme tam i umíráme
I kdybychom měli galáneček fůry
Naše srdce patří do jedlové kůry
Otcem jsi i matkou galánkou jedinou
Životem i smrtí zbojnická bučino

 

4. HEJ ZBOJNÍKU, KDE MÁŠ MATKU

 

Hej zbojníku kde máš matku
Už tě vedou pod oprátku
Kde máš hory lesy pole
Už tě lámou v černém kole

Hej zbojníku kde máš sílu
Kost ti trčí pod košilú
Topil jsi se v stříbře zlatě
Chudoba teď hledí na tě

Hej zbojníku kde tvá milá
Ještě včera tady byla
Dnes tě všeci opustili
To ve tvojí slabé chvíli

Prosil zbojník svoji milou
Prodej milá šatku bílou
Prodej všecky svoje šatky
Však já ti je koupím zpátky

Prosil zbojník otce svého
Zbav mě strachu nelidského
Prodej všecko co kde tvé je
Smrtelný pot ze mě leje

Pravil zbojník sestře svojí
Srdce mé se smrti bojí
Prodej zlaté náušnice
Ulev mi od šibenice

Poslal zbojník na vše strany
Dopis krví podepsaný
Odpovědí přišly mraky
Od císaře pána taky

Až pak napsal přímo jemu
Hejtmanovi zbojnickému
Hejtman píše jen dva řádky
Zachránil ho od oprátky

Biřicové ale jděte
Že mi chlapce věšet chcete
Biřicové chrabří muži
Myslete na svoji kůži

Když na ni nepomyslíte
Co vás čeká jistě víte
Nemějte naděje žádné
Kdo tady na horách vládne

 

6. SMUTNÝ DEN NASTÁVÁ

 

Smutný den nastává žalostná hodina
Po větru se nese ta velká novina
Zavolejte lidé kde sú báby které
Že se těžko Janík na boží svět dere
Dere se on dere na to světlo denní
Aby zbojníkem byl jaký v světě není
Andělové z nebe pusťte jeho duši
Ať mu kmotra může košulenku ušít
Andělové z nebe pusťte duši jeho
Pod těšínským mostem čekáme na něho
Andělové z nebe ať už je na světě
Ať na křídlech může ke zbojníkům letět
Přes hory a doly na zbojnickou skálu
Kdyby nebyl zbojník zahynul by z žalu
Však té zbojničiny však té je mu třeba
Jako rybě vody jak člověku chleba
Andělové z nebe už ho nechte jíti
Šavlička broušená jeho živobytí
Andělové z nebe však už nechejte ho
Ta valašská Bečva ta je matka jeho
Ať po horách chodí spává na dolinách
Ta zbojnická chasa jejeho rodina
Ve / Jménu Otce Syna i Ducha svatého
Když už měl být zbojník ať je zbojník z něho

 

7. ČAPKU NA STRANU

 

Čapku na stranu
A do klopy kvítí
Sbohem panenko
Já už musím jíti
Přes hory doly
Daleká cesta
Kdo to nakázal
Ať ho pánbů ztrestá

Jedou kanóny
Od císaře pána
Počkej zbojníku
Jen co padne rána
První vypálím
Co nejsilnější
Aby slyšela
Moje nejmilejší

Podruhé střelím
A zapláču si
Srdéčko moje
Je na čtyři kusy
Potřetí střelím
A utřu líce
Tebe panenko
Nespatřím více

Počtvrté střelím
Že smutno je mně
Pochovají mě
Do cizí země
Do cizí země
Pro cizí slávu
Uloží moji
Mladičkou hlavu

Čapku na stranu
A do klopy kvítí
Sbohem panenko
Já už musím jíti
Přes hory doly
Daleká cesta
Císař nakázal
Ať ho pánbů ztrestá

 

8. UKOLÉBAVKA ANDĚLOVA

 

Hajinkej můj andílku
Z nebeského kúru
Noc padá na postýlku
A ty jsi ještě vzhůru
Lesem chodí jelen s laní
Prozpěvují k usínání
Hora Hora Hora Ho
Slunéčko nad zemí ztrácí svou moc
Hora Hora Hora Ho
Od pole koukolem přichází noc

Hajinkej můj andílku
Však už spí i ptáci
Dopřej si klidnou chvilku
ještě se natrmácíš
jelen s laní bloudí lesem
Jejich zpěv se nocí nese
Hora Hora Hora Ra
Slunéčko tak málo síly už má
Hora Hora Hora Ra
Nad hrází zachází a pak je tma

Přijeli páni v zlaté zbroji
Aby ti vzdali úctu svoji
A ty tu spíš
By domů nesli dobré zprávy
Janíček synek že je zdravý
A ty tu spíš

Kdo spí zbojníku kdo spí
Ten celý život prospí
Vyspíš se do sytosti
Jen co ti svážou kosti
Vyspíš se jako dítě
Jenom co pověsí tě
Vyspíš se jako robě
Po smrti v černém hrobě

 

8a)  UKOLÉBAVKA ĎÁBLOVA

 

Hajinkej můj andílku
Hajinkej dítě mé
Vezmu ostrou pilku
Uřežu nohy tvé
Horo horo
Ty stará potvoro

Hajinkej můj andílku
Zavři očka už
Roztrhám ti košilku
Do zad vrazím nůž
Horo horo
Ty stará potvoro

Hajinkej můj andílku
Nefňukej nezlob
Za malinkou chvilku
Vykopu ti hrob
Horo horo
Ty stará potvoro

 

9. MARDULA

 

Co si umanu
To i provedu
Vezmu si koně
Do hor pojedu
A já zamávám
Šavlí do všech stran
Byste věděli
Kdo je tady pán

První Mardula z faječky dýmal
A nad starostou takto rozjímal
Přijedou chlapci z těšínské strany
Budeš starosto pomordovaný

Druhý Vantula z faječky dýmal
A nad starostou takto rozjímal
Přijedou chlapci z Komorní Lhotky
Zůstanou z tebe jenom ty spodky

Třetí Kordula z faječky dýmal
A nad starostou takto rozjímal
Přijedou chlapci od Olomuce
Šak ti uřežou nohy i ruce

Viseli naši otcové viseli
V Mezřičí na rynku každou neděli
Pomalinku svoje fajky kouřili
A o starostovi takto mluvili

A co pověděli však už to znáte
Přesně vyplnili jak Písmo svaté
Chlapci z Hrozenkova z Velkých Karlovic
Hore od Šenova dole od Janovic
Z Frýdku od Těšína chlapci přijeli
Všeci snažili se co síly měli
Aby starosta si poučení vzal
Jak si zbojník tabák do faječky dal
Sedmdesát roků možná ještě dýl
Jak si zbojník ze své fajky zakouřil

 

10. FINÁLE

 

Přijeli jsme s kapelou z moravského kraje
Ať slyší celá Vídeň jak se u nás hraje

Zbojníci jdou zbojníci zlaté pásy svítí
Kalhoty premované bambereckou nití

Zbojníci jdou zbojníci malovaní páni
A na císařském dvoře živé duši ani

Císař na hradbách stojí a štymuje děla
Kulička papírová škody nenadělá

Císaři hej císaři nehroz ty nám strachem
Však dneska nocujeme pod císařským dachem

Ondra hraje na klarinet Jura na píšťalku
Že až drnčí všecka ona na vídeňském zámku

Panenky stály vpředu a paničky vzadu
Sedum let vzpomínaly zbojnickou parádu

Tazali se ve Vídni tázali se v Pešti
Už se radši netázejte bo vás pánbů pleští

 

Pokračování – Druhé jednání…