E. BRYLL: MALOVANÉ NA SKLE

Hudba: Kateřina Gärtnerová / Libreto: Ernest Bryll
Z polštiny přeložil a přebásnil: Jaromír Nohavica
(Komorní Lhotka – Lanzarote / leden – březen 2000)
jazyková spolupráce Renata Putzlacher-Buchtová
Premiéra: 7. 9. 2000, Divadlo Na Fidlovačce, Praha

Libreto

TŘETÍ JEDNÁNÍ

 

23. PROLOG III.

 

Sbohem buď lipová lžičko
Ty moje věrná družičko
Ve zbojnickém žití
Sbohem buď plechová misko
Když je zbojník smrti blízko
Hladu už necítí

Čeho všeho už jsem to zkusil
Pušku nosil valašku brúsil
A písničky k tomu
Prolezl jsem kdekterou horu
Vídeň Brno nahoru dolů
A pak zas domů

Pojedl jsem na Vsetíně
Brambory a zelí
A hleděl jsem po dolině
Jak se hvězdy chvěly

Pojedl jsem na Godule
Zelí zakysané
Šak je všecko z boží vůle
Co se se mnou stane

Poví ti to křížek na hrobě
Jen co budou plakat po tobě
Na stráni
Všecko ti to sám Pánbů poví
Až zaklepeš svatému Petrovi
U brány

 

24. MOŽNÁ TO PRAVDA JE

 

Možná to pravda je
Možná pravda není
Možná pravda není
Že se svatý Petr
Dal na zbojničení
Dal na zbojničení

Kukačka kukala
A kejhala husy
A kejhaly husy
Že si svatý Petr
Valašku nabrúsil
Valašku nabrúsil

Motal si motal si
Svatý Petr hlavu
Svatý Petr hlavu
Že jedou dva kupci
Z Brna na Opavu
Z Brna na Opavu

 

25. TANEC

 

Hory moje hory hory nad horami
Nedokáže nikdo panovat nad vámi
Možná jenom pánbů panenka maryja
Už se nám začíná bučina rozvíjat
Už se nám začíná bučina rozvíjat
No tak jak
NaopakAle kde
U Vídně
A kdo tam
Císař pán
Co z něho
Kozla starého
A co do ruky
Ze dva klobuky
Hej

 

26. KDYŽ UMÍRAL ZBOJNÍK

 

Když umíral zbojník Padlo listí k zemi
Potemnělo nebe nad borovicemi
Když umíral zbojník zachvěly se skály
Na tom temném nebi hvězdy zhasínaly

Když umíral zbojník zem se náhle hnula
Všecka voda v řece proti proudu plula
Ptáka jediného neslyšel bys ani
Když se mladý zbojník chystal k umírání

Smrti moje smrti ty hlubino černá
Nad galánky všecky byla jsi mi věrná
Kolébala jsi mě když jsem lehal k spánku
Budila mě ze sna za ranních červánků

Jak já ti to splatím smrti moje hezká
Žes chodila se mnou po zbojnických stezkách
Čímpak já tě uctím smrti moje milá
Že ta tvoje láska taká velká byla

 

27.-8. TANEC SMRTI

 

Uctíš mě tím že tvoje síla
Slabostí bude kterouž byla
Uctíš mě tím že oči tvoje
Nebudou zářit nepokojem
Uctíš mě tím že prsten zlatý
Na ruce tvojí lesk svůj ztratí
Uctíš mě tím že z tvého těla
Hromádka zbude ztrouchnivělá

Já tě moje smrti uctím Hej uctím jako sebe
Ale nebudu se Hej strachovati tebe
Neboť není smrtelného Hej nic tak vážného
Aby bylo zbojníkovi Hej plakati z teho
Neboť není ani hlína Hej ani kámen
co by v mojích očích zhasil Hej uhasil plamen

Smrti moje před tebou skláním hlavu
Smrti moje ve tvoji vcházím slávu
Po zemi jsem nosíval svoje kosti
A teď v rakvi pobudu do věčnosti
Říkal jsem já děvuchám krásná slova
Hlína mi je do ucha řekne znova
Připomínat bude mi černá hlína
Jak jsem jezdil do Vídně od Těšína
Kapka vody za kapkou chladný příval
Připomínat budou mi čím jsem býval

Kde se uložíš zbojníku k spánku ?
A já uložím se do červánků
Já se uložím na velké hoře
A tam pod nebem bude mi dobře

 

29. HEJ SOKOLI

 

Hej sokoli na vrch hory vylétejte
O Janíku zbojníkovi vyprávějte
Vylétejte černí ptáci nad polanku
Vyprávějte jak on chodil za galankú
Jak mu ona okénečko otvírala
Jak mu svoji bílou ruku podávala
Jak on mrkl pravým okem mezi smrky
Utíkali žandárové o zlomkrky
Jak sám císař zavíral hned všecky brány
Když si zbojník vzal svůj kabát premovaný

Jak nám Bůh přikázal zemi jsme rovnali
Bohatým jsme brali a chudým dávali
Jak nám přikázala ta zelená tráva
Chodili jsme na zboj křivé narovnávat
Jak nám přikázala ta chlapská potřeba
Děvuchy jsme brali kolik bylo třeba
Jak nám přikázala ptačí havěť z nebe
Skládali jsme písně sami podle sebe
Jak nám přikázaly mraky zpod oblohy
Tančili jsme tance co stačily nohy
Zbojníky jsme byli však budeme dále
Nad zbojníka není ni pána ni krále
Svobodo svobodo svoboděnko moja
Člověk sa ťa leká a páni sa bojá

 

30. FINÁLE III

 

Přijeli jsme s kapelou zpívali a hráli
Abyste zaplakali abyste se smáli
Přivezli jsme přivezli pro každého trošku
Někomu odprostředka a jinému z rožku
Zpívali jsme zpívali z celé svojí síly
Však se ty všecky písně v horách urodily
Tančili jsme tančili co nám nohy daly
A všecky hezké roby s námi tancovaly
Točili jsme točili hore valaškami
A všeci silní chlapi bojovali s námi
Chlapi se radovali baby byly rády
Bo život u zbojníků též má svoje klady
Přijeli jsme na chvíli a zas brzo přidem
Bo slezská kyselica chutná aj za týden
Přijeli jsme s kapelou z Moravy a Slezska
Kdo není hluchý slepý ten tlapama tleská
Tak jako ti zbojníci života si ceňte
Zpívejte radujte se a nezapomeňte