B. URBÁNEK / J. NOHAVICA: ROMEO A JULIE

 

Romantický muzikál na ledě
Hudba: Boris Urbánek
Texty: Jaromír Nohavica
Premiéra: 16. 4. 2003, Ostrava

Libreto

Co je láska

ROMEO

Létám
je tak lehké
létat snem
letmo sem a tam

Splétám
sítě křehké
jako lem
které v sobě mám
v sobě mám

Hádám
co to může být
Jako žízeň to pálí
Na rtech mých

Strádám
je mi těžké skrýt
ten můj stesk neustálý
když náhle zazní z dáli
tvůj smích

Toužím
hřbet mé dlaně
chvěje se
sebe nezměním

Kroužím
jako káně
nad lesem
se svým trápením
trápením

Šátrám
v duši pod hlínou
jaký balvan a skály
tam teď jsou

Pátrám
co je příčinou
proč ten stesk neustálý
tak trápí mě a pálí

Proč láskou byv oslepen
nevidím co se kde skrývá
ona vchází a neklepe
neprosí a neubývá

Proč láskou byv poblázněn
neslyším co mi kdo říká
nemyslím dál na strážné
a můj kůň jak oslík hýká
dál

Proč láskou byv ošálen
kde je sníh tam je mi léto
písně mé jež byly pomalé
zpívané jsou teď allegretto

Proč láskou byv poraněn
nesténám a nenaříkám
ostrý nůž vbodli mi do dlaně
a já dík lásko ti říkám

říkám dál

 

Noc plná snů

JULIE

Zítra půjdu v šatech z bílé řízy
Na svůj ples
Prvýkrát
co mě čeká
chtěla bych už teď znát

Chůva milé moje hračky sklízí
Ještě dnes
Smím si hrát
Od pozítří
Dospělá napořád

Vás hvězdy mé se ptám
s kým zítra tančit mám
tančit mám
zda slétne anděl sám
teď k nám

ach mé srdce po něčem touží
touží

Zítra povedou mě v záři světel
Za zvuků
Harf a lyr
Plným sálem
půjdu s ním přes špalír

Kéž by křehký sen můj neodletěl
V tuto noc
Tajemnou
Dál ať krouží
jako dřív nade mnou

Vás hvězdy mé se ptám
s kým zítra tančit mám
tančit mám
zda slétne anděl sám
teď k nám

Vás hvězdy mé se ptám
a svůj strach ukrývám
ukrývám
proč málo stále vím a znám

mé srdce po něčem touží
přede mnou je teď noc plná snů

 

Již dosti svárů

VÉVODA

Stát!
pravím Vám
Poroučím!
Cožpak svár
je Vám vším?
Nechť pozná můj hněv
ten kdož vinu má
Ruka má
budiž zlá
Váši zášť
potrestám

Já vládce pravím vám:

Proč zlobou zvráštěn
střídáš záště
proč svárem léčíš svár
Tvá mírná míra
v loužích zmírá
a v touhách zbývá jen cár

Zlost a hněv
slzy vdov
hořký zpěv
katastrof
kdo se bil
jde se bít
na dně sil
nelze žít
volám dost
výhost vám
hněv a zlost
proklínám

Já říkám:

nechať mír vládne dál s láskou
nechať mír vládne dál s láskou
nechať mír vládne dál s láskou
nám

Stát!
pravím vám
Poroučím!
Cožpak svár
je vám vším?

kde je hněv
tak je žal
nechať mír
vládne dál

 

Královna Mab

MERKUCIO

Šalba jen a klam kam zrak se vrtne
přelud mlh či par
vše je lež to sen když sirkou škrtne
uteč zmaru z már
černá noc má začouzená sklíčka
přes tmu málo zříš
jen co sen ti zamkne těžká víčka
klepetem raka poustevníčka
věz že už tě vezou do peklíčka
do peklíčka
vezou do peklíčka
a ty tak sladce spíš

To krásná Mab přijíždí na schůzku
aniž o tom víš
na kočáře z hrachového lusku
tiše jak ta myš
přes rybník dvě vážky cestu stráží
pryč most byť byl blíž
z mlh a vod se slunce v louži sráží
míň než nic tvé touhy ve snu váží
krásná Mab ti zrádně dýku vráží
už jsi v ráži
už jsi řádně v ráži
a přitom pouze spíš.

Čím je sen
čím než jen vírem
vírem vzdušných dír
kroužením
pér nad papírem
plavbou přes vesmír

Vzbuď se dřív než blud ti spláchne duši
klam je špatný pán
chléb ze snů se na drobinky kruší
hlad má černý chřtán
vem to čert co ve snu sen ti kreslí
sen je druhý čaj
sen je loď se zlomenými vesly
sen je samé možná kdyby jesli
sen je touha jíž jsme neunesli
seno v jeslích
a bez koní stáj

Čím je sen
čím než jen vírem
Vírem vzdušných dír
kroužením
pér nad papírem
plavbou přes vesmír

 

Buď láskou mou

ROMEO A JULIE

Jsi můj
anděl vysněný
v noci přilétlý
k mým dveřím

Ach stůj
krásný k zbláznění
když ti měsíc prosvětlí
tvá křídla z peří

To já
O tmu opřený
Ze tmy vycházím
Tobě vstříc

A své
Jméno vyměním
Perleť slávy vyházím
A všeho vzdám se stačí říct
a ještě více ještě víc
až tak že nezůstane nic

R:

jsem tvůj má Julie
má Julie
buď navždy má

J:
Já jsem jen tvá
můj Romeo
buď navždy můj

R:

jsem jen tvůj má Julie
má Julie
buď láskou mou

J:

jsem jen tvá můj Romeo
můj Romeo
buď láskou mou

Jsi má
Cesta oblohou
Hvězda ukrytá
Ve tmě pod tújí

Už vím
Proč spát nemohu
Ti k nimž láska zavítá
Ti co si lásku slibují
Ti, kteří vroucně milují
Ti kteří navždy milují

R:

jsem tvůj má Julie
má Julie
buď navždy má

J:
Já jsem jen tvá
můj Romeo
buď navždy můj

R:

jsem jen tvůj má Julie
má Julie
buď láskou mou

J:

jsem jen tvá můj Romeo
můj Romeo
buď láskou mou

R:

jsem tvůj má Julie
má Julie
buď navždy má

J:
Já jsem jen tvá
můj Romeo
buď navždy můj

R:

jsem jen tvůj má Julie
má Julie
buď láskou mou

J:

jsem jen tvá můj Romeo
můj Romeo
buď láskou mou

Buď láskou mou
buď mou
buď láskou mou
láskou

 

Hvězdy vám už nevěřím

ROMEO

Vy hvězdy proradné jak šíp
Vy hvězdy z nebeské výše
ach jak falešný byl váš slib
já věřil vám ve své pýše

Vše je lež pouhá lež
zrada chodí křížem kráž
to co ztratíš nenajdeš
co ti vrátí nehledáš

Vy hvězdy můžete za můj pád
Vy jež mi pálíte svíce
vám jsem uvěřil jedenkrát
vám neuvěřím už více

Láska hledá pevný bod
a pak smrt ji rozdělí
Osud hraje z černých not
marš pohřebního veselí

Já hvězdy vám už nevěřím
nevěřím
já nevěřím!

Já hvězdy vám už nevěřím
ne nevěřím
já nevěřím!

Hvězdy vám já nevěřím
ne nevěřím
já nevěřím!

Julie!
Nevěřím!
Julie…!

 

Kočičí král

TYBALT

Uhněte lůzo
tady já jsem šéf
třeste se hrůzou
teď poteče krev
dnes nemám na to
abych si hrál
říkaj mi Tybalt
kočičí král

Co sebou cukáš
co se tak dmeš
vytáhni kord a ukaž
kdo vlastně seš
tak už to vybal
nebo se bal
jsem frajer Tybalt
ten Kočičí král

Jsem trochu out
je mi ze všeho zle
z těch vašich flaut
se mi dělá blebleble
jak malý hloupý kluky
já hned bych vás hnal
jméno mé Tybalt
ten Kočičí král

Uhněte pane
ve mně je teď hněv
jestli se něco stane
tady poteče krev
Či je to chyba
snad abych se bál
z Verony Tybalt
ten Kočičí král

Život je jeden
a jedna je smrt
a kočka která přede
ví o tom prd
jsem chladná ryba
která miluje kal
těší mě Tybalt
Kočičí král

Uhněte lůzo
tady já jsem šéf
třeste se hrůzou
teď poteče krev
dnes nemám na to
abych si hrál
říkaj mi Tybalt
Kočičí král

 

Lásku ti přísahám

ROMEO A JULIE

R:
Krásný sen
jsem téhle noci měl
tys byla pramen vod
a já za tou vodou šel

J: Krásný sen
dnes v noci se mi zdál
já byla tvojí žízní
R: tys byla mojí žízní
J+R: ten krásný sen se nám oběma stejný zdál

J:
Krásný sen
mi seděl na řasách
byl něžný jako host
který přišel na můj práh

R:
krásný se
mi ze rtů slova bral
já mlčky vešel dále

J:
tys mlčky vešel dále

J+R:
ten krásný sen se nám oběma stejný zdál

R:
Ať nás rozdělí osud zlý
třeba navždycky
víry se nevzdávám

J:
Bůh on to ví

R:
Vždyť Bůh není nelidský
lásku ti Julie
lásku ti Julie
lásku ti přísahám

J:
Vždyť Bůh není nelidský
lásku ti Romeo
lásku ti Romeo
lásku ti přísahám

R:
Krásný sen
nás v noci navštívil
a jenom ty a já
víme o čem vlastně byl

J:
Krásný sen
nás v noci navštívil
a jenom ty a já
víme o čem vlastně byl

J: Krásný sen
ten tajný pošel náš
ať cesty naše stráží
ať navždy nás dva stráží
lásku ti přísahám

R:
Tak ať navždy nás dva stráží
nás dva ať stráží
lásko přísahám

J+R:
Krásný sen
ten tajný posel náš
ať cesty naše stráží
navždy nás dva stráží
lásku tu ti přísahám

 

Vůle Boží

OTEC LORENYO A SBOR MNICHŮ

Tvé tělo nechať ztuhne a dech a tep se stanou uchu neslyšné
dva dlouhé dny ať nepravá a klamná smrt tě světu celou znehybní
láhve této vypij tresť a co se dostaví
neprozradí ani v náznaku žes živá dál
vidím kterak ženich tvůj tě zítra probouzí
zmatený je neboť v loži uzřel zemřelou
tebe zemřelou

spása budiž lásce tvé
spása budiž spása
spása budiž lásce tvé
spása budiž spása

Pak podle zdejších zvyků v nejlepších tvých šatech na márách tě ponesou
tam v hrobku rodu Kapuletů tebe coby mrtvou na zem položí
Dřív než probudíš se Romeovi zprávu dám
tajně přispěchá by mohl líbat lásku svou
ty pak živa procitneš a ještě noci té
Romeo tě do Mantovy navždy odvádí
navždy odvádí

spása budiž lásce tvé
spása budiž spása
spása budiž lásce tvé
spása budiž spása

 

Ukolébavka

CHŮVA

Spinkej už andílku můj
tvá chůva stráží sen tvůj
dlouhý den za sebou máš
spinkej už andílku náš

Krásný se nechej si zdát
o tom kdo míval tě rád
dlouhou noc před sebou máš
spinkej už andílku náš

Ne ne to ne
Ach dítě mé

Houpám tě dál

Tvá dlaň je chladná jak sníh
kam zmizel smích ze rtů tvých
proč můj pláč nezmůže víc
Než jen že skrápí tvou líc

Smrt v bílém obchází nás
S létem vždy vrátí se mráz
V černém se přikrádá blíž
Andílku můj cožpak spíš?

Ne ne to ne
ach dítě mé

Houpám tě dál

Můj bože
ne ne ne to ne
ach dítě mé

houpám tě dál

Andílku můj
spinkej andílku

 

Zlatý prsten

PARIS

Jen dál jen výš a vzhůru
vstříc nejkrásnějším dnům
zlatý déšť ať slétá z kůru
jen ať slávou zkrášlí trůn

Krásný je ten svět náš
oči mládím jen nám planou
zář křížem kráž
věci divukrásné teď se stanou

Jen dál jen výš a vzhůru
co můžeme přát si víc
štěstí houf a lásky fůru
tomu všemu teď kráčíme vstříc

Už zní zvony naší lásce
Zlatý prsten v sedmikrásce


pro ni mám

Už zní shůry alelujá
svou lásku teď obejmu já


glóriá

zář křížem kráž
věci divukrásné teď se stanou

Krásný je ten svět náš
oči mládím nám jen planou
zář křížem kráž
věci divukrásné teď se stanou

Jen dál jen výš a vzhůru
se mnou píseň mou šťastně pěj
zahoď splín a zlou svou můru
vždyť tak krásný je lásky děj

 

Na křídlech lásky

ROMEO A JULIE

Julie
na křídlech lásky jsem
přiletěl

Julie
jsi krásný můj anděl
z perletě

Julie
věčnost nám začíná
Julie má lásko

má jediná
jedna jediná

Romeo
sne můj milý
ach
Romeo

Julie

Romeo
jak sníh jsi bílý
ach můj Romeo

Svůj kříž
snad zvládnem
pojď jen blíž
než padnem
ach můj Romeo
ach má Julie

Ach lásko má
má Julie
světe souzený
můj
který přán mi nejsi
zde na zemi
věčnost nás vítá už v našem loučení

Ach lásko má
můj Romeo /má Julie
pevně při mně stůj
jak dřív
navždy tvůj
navždy živ
já dlaň tvou svírám
neumírám

Julie
Romeo
Ach má Julie
Sbohem Romeo

 

Tak málo lásky je v nás

KAPULETOVÁ A MONTEKOVÁ

Monteková:
Jaká strašná tíha
ó jaký strašný žal
příkrov tmy se zdvíhá
za ní nic už dál

Nenávistný hrobník
pohřbil lásku všechnu v nás
kvítek můj ach drobný
spálil mráz
spálil mráz

Kapuletová:
Jaké ticho kolem
ó jak strašný klid
s nekončícím bolem
bude dál nám žít

Černý rytíř pýchy
lásku zabil v jeden ráz
kvítek můj ach tichý
spálil mráz
spálil mráz

Refrén:Kapuletová Monteková
Dítě moje dítě
shůry miláčku daný
nazpátek chci tě
znovu ve svých mít dlaních

Berou mi tě berou
smrti chřtán lásku plení
pláč, křik se derou
ale sil víc není

Kapuletová:
Tak málo lásky je v nás
tak málo lásky je v nás
dej bože síly
dej bože lásku nám
v téhle špatné chvíli

Monteková:
Tak málo lásky je vroucí kolem nás
tak málo lásky je v nás
dej nám bože síly
dej lásku nám
v té špatné chvíli já poklekám já poklekám

Refrén:Kapuletová Monteková
Dítě moje dítě
shůry miláčku daný
nazpátek chci tě
znovu ve svých mít dlaních

Berou mi tě berou
smrti chřtán lásku plení
pláč, křik se derou
ale sil víc není

 

Poselství lásky

VŠECHNA SÓLA A SBOR

Ten příběh se dávno stal
a krásný jak tenkrát je stále dál
ten pán co jej psal
byl moudrý a znal
že žít žít se musí

Ten příběh měl smutný děj
kdo chtěl mohl odnést si kousek z něj
snad střípeček vět
či houf piruet
jen pár tónů kusých

Ref:
Život náš ať má věčný řád
jako tříšť mořských vln když se zvednou
Kolikrát člověk může mít rád
snad i víckrát však vážně jen jednou
mít rád

Tak dávno ten příběh se stal
a šlépěje pískem čas nezavál
šla láska kol nás
a vrátí se zas
sem k nám kdo ji zkusí

Život náš ať má věčný řád
jako déšť který k nám shůry padá
Život snáz žít se dá Máš-li rád
Život snáz žít se dá Máš-li ráda

Život snáz žít se dá Máš-li rád
Život snáz žít se dá Máš-li ráda
lásku dát i brát
lásku dát i brát
stále dál

co si více přát
s láskou po boku stát
lásku dávat i brát stále dál dál

lásku dát i brát lásku dát i brát
stále dál

co si více přát
co si více přát
než za svoji lásku si věrně stát
jí po boku stát
jen stále dál

lásku dát i brát
dokud může dát
lásku dát i brát stále dál

co si více přát
co si více lze od světa přát
nežli s láskou stát stále dál

Život náš ať má věčný řád
jako déšť který k nám shůry padá
Život snáz žít se dá Máš-li rád
Život snáz žít se dá Máš-li ráda

Buď sbohem pane Shakespeare