MATURITNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: ČESKÁ POEZIE 19. A 20. STOLETÍ  (1988)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

 Vážené lidičky
spočiňte chviličku
čtete-li básničky
slyšte mou písničku
pro staré pro mladé
sepsaná tady je
stručná historie
české poezie

Neruda Jan
byl chytrý pán
aby snad nezmokl
nosíval binokl
stranil se dam
proto žil sám
chodíval pěšky
život měl těžký

Naopak Hálek
smutku byl dalek
ženský ho žraly
a tak je balil
za zpěvů slavíka
z šatů je vysvlíkal
napsal pár básní
byl velmi krásný

Básníci slavíci
píšící chlípníci
tatíci s příjicí
ba i vy bez ní
s nadšením na líci
smekám svou čepici
byli jste chlapíci
lvi převítězní

Havlíček Borovský
to byl vůl obrovský
nedal si bacha na Bacha
třikrát měl zaracha
psal v rámci glasnosti
petice stížnosti
a byl za odměnu
vyslán do Brixenu

Otokar Březina
ten se furt přepínal
pořád jen psal
a málo spal
měl jednu služku
papír a tužku
služka se zlobila
tužka se zlomila

Básníci slavíci
píšící chlípníci
tatíci s příjicí
ba i vy bez ní
s nadšením na líci
smekám svou čepici
byli jste chlapíci
lvi převítězní

Vladimír Vašek
choval se plaše
na poště seděl
z okna furt hleděl
nebyl moc do srandy
ani na fešandy
nosíval papuče
vymyslel Bezruče

Jaroslav Vrchlický
epicko-lyrický
démon poetický
skončil co profesor
byl velmi ploden
ženskou měl co den
Auguste Rodin
byl jeho velký vzor

Básníci slavíci
píšící chlípníci
tatíci s příjicí
ba i vy bez ní
s nadšením na líci
smekám svou čepici
byli jste chlapíci
lvi převítězní

František Gellnerů
byl přítel kelnerů
studoval baňu
a kašlal na ňu
měl vlasy z rzi
byl velmi drzý
život bral hopem
všeho byl schopen

Florian Miroslav
měl mozol od oslav
vycházel se všemi
nemaje problémy
říkali mu Mirek
napsal sto sbírek
stoprvní nestih‘
což bylo štěstí

Básníci slavíci
píšící chlípníci
tatíci s příjicí
ba i vy bez ní
s nadšením na líci
smekám svou čepici
byli jste chlapíci
lvi převítězní