MUŽ, KTERÝ PŘIŠEL DO JINÉHO STAVU  (1969)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Když jsem prvně mámě v klíně tiše juk
Podíval se táta řekl že jsem kluk
Já měl tehdy v hlavě jiné problémy
Nedivte se proto že teď bez trémy
Zpívám v rytmu polky
Patřím mezi holky

Byl jsem čilým klukem silným jako lev
Klukem v jehož žilách holčičí je krev
Nemůžu však říci že bych špatně žil
Klukem jsem se zdál však hezkou holkou byl
Proto v rytmu polky
Spěchám mezi holky

Od včerejška ale budu nucený
Jít na úřad ať mi jméno pozmění
Ztratila se k chlapcům moje důvěra
Já jsem totiž přišel včera zvečera
Přičiněním davu
Do jiného stavu