ONDŘEJ MUZIKANT  (1987)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Ondřej dřevařem byl
a na housle hrál
v karlovských hospodách
frajer i grand
borovou z decovky pil
a na svém si stál
ve vsi mu říkali
Ondřej muzikant

On zpíval Pětibído pětibído
čert tě vem
jednou lepší časy přijdou
a my za nima teď jdem

Pět synů a pět dcer měl
a ženu Magdalénu
dům stavěný ze smrků
kácel je sám
kdo jednou tím krajem šel
ten ví co má cenu
a s pětibídou na krku
šestou radost má

Zpívá si Pětibído pětibído
čert tě vem
jednou lepší časy přijdou
a my za nima teď jdem

Pak přišel hladový rok
a pán je pán
obsílka z úřadu
buď rád že jsi rád
nejhorší je první krok
a nebát se ran
zbojnickou armádu
nezlomí hlad

Pětibído pětibído
čert tě vem
jednou lepší časy přijdou
a my za nima teď jdem

Ondřej vzal do jedné ruky hůl
a do druhé skřipky
jenom ať poznají
sedlák či fabrikant
převrátil notářův stůl
a rozehnal slípky
bandurskou zahrál jim
Ondřej muzikant

Zahrál jim Pětibído pětibído
čert tě vem
jednou lepší časy přijdou
a my za nima teď jdem

Je horký červnový večer
pod staletou lípou
za domem ze smrků
nad ohněm dým
a Bečva dál dole teče
a z dálky skřipky skřípou
písničku pravnukům
Ondřejovým

Pětibído pětibído
čert tě vem
jednou lepší časy přijdou
a my za nima teď jdem