PÍSEŇ O PŘÍTELI

Najdete na těchto albech:

hudba a ruský text: Vladimír Vysocký
překlad: Jaromír Nohavica

Myslel sis přítel můj a teď
ryba rak nebo tak či tak
odpověď bys rád chtěl znát
můžeš-li na něj dát
s sebou do hor ho vem a jdem
vzhůru po boku bok co krok
lanem svým s ním se svaž ať znáš
s kým čest máš s kým čest máš

Jestli zlomí jej vzdor těch hor
skrčí nos ohne hřbet chce zpět
z ledovců na skalách když má strach
a přemýšlí jak by plách
pak ho znáš pak ho znáš až až
jen ho nech ať si jde kam chce
nežli s ním radši sám jdu sám
takovým nezpívám

Ale když nekňučel a šel
neskuhral na dně sil když byl
a když z výšky jsi slít on tě chyt
neboť byl kde měl být
když se bil když se rval a hnal
zmámen na štítech skal pak stál
je to on přítel tvůj při něm stůj
jemu jen důvěřuj

Autor hudby a původního textu: Vladimir Vysockij
Český text: Jaromír Nohavica

Jaromír Nohavica na koncertě Půlnoční trolejbus sestaveného z písní Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého.
Na akordeon doprovází Robert Kuśmierski.
Záznam byl natočen na koncertě 24. října 2012 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Kamera: © Tomáš Linhart, Ondřej Linhart, 2012
© Jaromír Nohavica, 2012