PÍSEŇ O TÉ REVOLUCI 1848  (1983)

Najdete na těchto albech:

Generál Windischgrätz měl bílou čepici
vylezl na Petřín pokynul pravicí

Vojáci vojáci vy slavní junáci
spusťte svý kanóny konejte svou práci

Na Prašnou bránu padají šrapnely
Čechové Čechové všecko je v jeteli

Schovejte kokardy zmuchlejte prapory
učte se mlčení učte se pokory

František Palacký píše svý Dějiny
a těch pár co padlo zahrabem do hlíny

Kolo se otáčí my stárneme stárneme
pivíčko v sklenicích zvedneme zvedneme

Pivíčko v sklenicích a dobré uzené
ty naše Rakousko už to máš spočtené
ty naše Rakousko to jsme ti to dali
tak už to máš spočtené

Z koncertu v aule Filosofické fakulty UK Praha 20.1.2006 – natáčení písně pro album Pražská pálená.

Kamera: Tomáš Linhart
© Jaromír Nohavica, 2012