POHÁDKA Z PAPÍRU  (1988)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

Z papíru vystřih jsem postavy z pohádek
nejprve kata to aby byl pořádek
a potom šaška a šaškovi kytaru
krále jsem vystřihl z krabice Sunaru

Židli jsem postavil coby trůn vladaře
kolem něj kostky jak hlídací ohaře
čert se mi nevyved neumím satany
nakonec ještě jsem přidělal dvořany

Děti už usnuly zítra jdou do školy
učit se všemu co osnovy dovolí
no a já na bobku na zemi v kuchyni
tahám si za niti a dělám dějiny

„Poslyš ach lide můj“ důstojně praví král
šaška má u nohou čert stojí opodál
„slyšet chci všechno i pravdu i stížnosti
já Borbor devátý král z boží milosti

Nic se vám nestane mluvte a povězte“
Trojhlavá saň krouží po nebi nad městem
Honzové za pecí milují děvčata
z podhradí na hrad je cestička klikatá

Dvořané mlčí a strachem se tetelí
šašek ví svoje a je proto veselý
satan je zmaten a propadá panice
tak ještě přistřihnu z papíru biřice

Dětem se zdají sny jak letí oblohou
králové hřímají na ně však nemohou
no a já v kuchyni v půl druhé nad ránem
jsem trochu králem i šaškem i satanem

a taky Honzou to vše v první osobě
tahám si za niti a hraju o sobě
na zemi v kuchyni uprostřed vesmíru
pohádka z papíru pohádka z papíru