Leonard Cohen

SUZANNE / Suzanne
Hudba a původní text: Leonard Cohen

Suzanne jde dolů k řece
má tam svůj tajný kout
Dneska v noci budeš moci
vedle ní spočinout
A zatím lodě řekou plují
Ty za ní jako slepý jdeš
Říkáš jí Já tě nemiluji
ale víš že je to lež
Stejně jako chutnaly ti
její sušenky a čaje
stejně tak ti chutná ona
i když trochu šílená je
tvoje Eva z ráje

Půjdeš s ní kam ti řekne
její cíl bude tvůj cíl
neboť celou myslí svojí
náhle dotkl ses jí
a v ní jsi byl

Ježíš námořník byl
který po hladině běžel
Dlouho se na svět díval
ze své osamělé věže
než pochopil že lidé
dokud nejsou tonoucími
nikdy nespatří ho
a tak začal mluvit s nimi
Sám nalomen vší tíhou
moudrosti která v něm byla
až se otevřelo nebe
a z něj vyšla velká síla
Bohu milá

A ty jdeš s ním kam ti řekne
jeho cíl je i tvůj cíl
neboť celou myslí svojí
náhle dotkl ses jej
a v něm jsi byl

Suzanne tě vede k řece
ve větru vlají její vlasy
Na sobě má hadry a peří
kdesi od Armády spásy
Říká ti kam se třeba dívat
mezi odpadem a smetím
abys našel svoje štěstí
A kolem batolí se děti
a támhle starci v rákosinách
všichni hledají sami sebe
Suzanne zrcadlo má v ruce
a v něm odráží se nebe
Půlka tebe

A ty jdeš s ní kam ti řekne
její cíl je i tvůj cíl
neboť celou myslí svojí
náhle dotkl ses jí
a v ní jsi byl

1. 3. 2023