P R O  D Ě T I

Básničky

 

MALÝ ČTENÁŘ

Nejdřív přečtu knihy
Bohumila Říhy,
pak se vrhnu na knížky
Eduarda Petišky,
až to přečtu všecinko,
budu chytrý maminko.