P R O  D Ě T I

Básničky

 

MLSNÁ VEVERKA

Nezbedná veverka snědla pět čokolád,
zubního lékaře museli povolat,

z celého chrupu jí zbyly jen mezery,
toť strašný trest pro nezbedné vevery.

Naříká veverka: Neftěftí hotové,
pomofte, pvosím vás, pfedvahý doktove.

Vutejte, tvhejte, dělejte vokoli,
jen ať to pvestane , jen ať to nebolí.

Flibuji pved matkou, pved lefní havětí,
nebudu jífti uf fladkofti pvo děti.

Ať fami fní fi to, ať fami povnají,
tvápení vevevek, jímf vuby padají.

Pan doktor pohladil veverku po hlavě,
na stůl dal brožurku o zdravé potravě,

usedl na kolo a odjel k Ostravě.