SAMODRUHÁ  (1986)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

napsáno pro divadelní hru Žij a nezapomínej

Zlořečena budiž tato žena
studna hříchu smilství a neřesti
nádoba nízkých pohnutek
které každého člověka
přivedou do neštěstí

Její muž Alexej
muž bohabojný a pracovitý
s nepřítelem někde předaleko
srdnatě bojuje
a ona se tady zatím děvka jedna
kdoví s kým
a kdoví kde
a kdoví jak muchluje

Bim bam bom
ona je v tom

Vlezla do postele
a dala bůhvíkomu
ta děvka nestydatá
a teď to máme
stigmata po těle
parchantní děcko k tomu
tváří se jako svatá
ale my ji známe

V komíně troubí trubač z Jericha
cha-cha
červi ať jí vlezou do břicha
cha-cha
ona je samodruhá
ona je samodruhá
ona je samodruhá

Taková ostuda
chudáci tchán a tchýně
aby snad chodili
kanálama
člověk jí lásku dá
a ona potom svině
si noční košili
sundá sama

V komíně troubí trubač z Jericha
cha-cha
červi ať jí vlezou do břicha
cha-cha
ona je samodruhá
ona je samodruhá
ona je samodruhá

Vinna vinna vinna vinna
nevěrná muži
na rameno vypálit jí růži
vinna vinna vinna vinna
kolem krku kámen
ať si říká kdo co říká
ámen

Vy dobří sousedi
žijící ve vší ctnosti
před vámi stojí žena
ďábelnatá
neberte ohledy
služte spravedlnosti
ať padne na kolena
a do bláta

V komíně troubí trubač z Jericha
cha-cha
jen ji klidně kopněte do břicha
cha-cha
ona je samodruhá
ona je samodruhá
ona je samodruhá

Vinna vinna vinna vinna
nevěrná muži
na rameno vypálit jí růži
vinna vinna vinna vinna
kolem krku kámen
ať si říká kdo co říká
ať si říká kdo co říká
ať si říká kdo co říká
ámen