SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA CHOVNÝCH KOČEK  (1987)

Tato píseň nevyšla na žádném nosiči.

(pátou slokou přispěl Jiří Žáček)

Na soutěžní výstavě chovných koček
cpe se hlava na hlavě velký počet
Přišel jsem se podívat na to zblízka
kterépak to ze zvířat cenu získá

Kočka Lenka je sexy nahoře bez
má bohužel komplexy štěká jak pes
mínus deset bodíků ať to lítá
zde se znalost jazyků nepočítá

Kočce Věrce řekli hned když šla z domu
nevracej se holka zpět bez diplomu
na to jsme se nedřeli na svou dceru
aby byla poslední z outsiderů

Jedna kočka u vchodu trému měla
z důvodů střevních pochodů le la le la
teď jí čeká od pána hořká lázeň
byla diskvalifikována za nekázeň

Také číča Helena soutěží tu
ukazuje kolena hruď i kýtu
fíglů těch zná forotu copak Hela
podplatila porotu částí těla

Buldok Fero ze všech sil tváří se kočkou
komisař mu přislíbil že přivře očko
máš to marný hošíku už tě znají
ač je tvůj pán v balíku ty seš v háji