TEČKA

Najdete na těchto albech:

Na nebi klene se duha
déšť odešel ztuha
hrom ještě hřmí za lesy

Ptáci se vracejí domů
a v korunách stromů
slunce s listím hraje si

Zas bude klid nějaký čas
než nová bouřka překvapí nás