Božena Lišková

JEDNOHO KRÁSNÉHO DNE

hudba: Seweryn Krajewski
zpívá: Božena Lišková
hraje : BUKANÝŘI

On přijde čas jednoho dne věř mi
budeš zírat
ty vzbudíš se
já bouchnu dveřmi
křesla a gauč budou nohama vzhůru
stůl převrácený na zem
a hrnce na podlaze
a na zdi spatříš jen spící můru

Já už nemohu dál

Já říkám ti bude pozdě věř mi
po kom ptáš se
ty vzbudíš se já bouchnu dveřmi
křesla a gauč nikdy nedáš už správně
stůl zůstane ti vratký
a hrnce budou téci
a žádnou z věcí
nevrátíš zpátky

Já už nemohu dál

Vždyť já se snad zadusím
skřípe to ve mně jak v rozbitých strojích
zástěru strhnu si
a pak uvidíš tanec jak lítat budu po pokojích

Klidně jen klimbej si dále
už v zubech skřípe mi písek
kapka za kapkou stéká
a čas tvůj už naplní se

Klidně jen nevěř a směj se
a dál dělej si blázny
jednoho krásného rána
talíř tvůj zůstane prázdný