Jaroslav Wykrent

CHALDEJSKÝ SNÁŘ

hudba: Drahoslav Volejníček
zpívá : Jaroslav Wykrent
hraje : Ostravský rozhlasový orchestr

Já jsem viděl ve snu čápa létat
Což znamená prý obchod že bude vzkvétat
Jenže hned v dalším snu
Já spal na poli lnu
Psáno je ve snáři
Nic se ti nezdaří

Nad stránkami z pergamenu
Snáře starých Chaldejů
Noční sny si připomenu
V tu ránu se zasměju

Na poli orati
Máš dobré přátele
Chléb vidět korati
Veselka v kostele
Topůrko ztratiti
Neštěstí za vrátky
I „a“ naladiti
Padneš do hádky

Jen samé pohádky

Já jsem viděl ve snu prádlo práti
Což znamená prý že zlá nemoc mě zklátí
Jenže hned v dalším snu
Měl jsem revma a dnu
Stránka stošedesát
Zdraví ti bude přát

Vývrtku dlouho marně hledati
Neštěstí v rodině
Mumii stoletou za vlasy tahati
Roštěná na kmíně
Vodu začati kapati nechati
Vadný vodovodovod
Drakulu radostným polibkem vítati
Příjemný doprovod
Karty do noci mixerem míchati
Zamykati dmýchati smýkati
myš mýti hmyz mysliti mýliti se
hlemýžď šnek Litomyšl Písek
Kutná Hora Kutná Hora…