Jaroslav Wykrent

PRADLENY

hudba: Jiří Kahánek
zpívá: Jaroslav Wykrent
hraje: Ostravský rozhlasový orchestr

Na břehu pod mostem
klečí pradleny
a v tichu naprostém
máčí haleny
Haleny bílí rackové se s řekou bijí
a vodu pijí

Parno je k zalknutí
voda studená
a píseň labutí
bílá halena
půl cesty nebem má slunce do soumraku
paprsky teď střílí z mraků

Jdou jdou pastýři stád
jdou jdou do chlévů hnát
jdou jdou do stínu se skrýt
chladnou vodu ze studánek pít