Marie Rottrová

BĚŽ SI

hudba: Jiří Urbánek
zpívá : Marie Rottrová
hraje : Ostravský rozhlasový orchestr

Byl mráz
kreslil na sklo
a v nás
něco prasklo
stůl kymácel se do všech stran

rozhod ses říct
že dál nechceš
no nic
šlo to lehce
vždyť náš kus je k nudě obehrán

Tak tedy běž si
když kravata tě škrtí
Běž si
jsi malou nudnou smrtí
stůl je rozklížený
co s ním ?

Když chceš tak tedy běž si
tvá účast není nutná
Běž si
proč měl bych být smutná
nic už nelze vzít vzít zpátky

bylo a už není
nelze vrátit čas ač krátký
i voda v řekách se mění

Mráz
byl nepřejícný
a v nás
zhasly svícny
vosk odkapával na ten stůl
není už dál
cesty střední
tak běž
tak se zvedni
je líp nemít nic
než mít jen půl