Marie Rottrová

OPUŠTĚNÝ DŮM

hudba: Colin Cooper orig: Couldn’t Get It Rigdt
zpívá: Marie Rottrová, Petr Němec
hraje: Ostravský rozhlasový orchestr

V zámku klíče
v domě stín a mráz
zborcený plůtek
u zdi zůstal jen

V záři svíček
pavouk vítá nás
Cítíš ten smutek
smutek prázdných stěn ?

Smutná je noc
smutnější je dům
opuštěný dům
Černá je noc
černější je dům
opuštěný dům

Vítr hází
dveřmi sem a tam
vodovod reziví
má spoustu škvír

Z prázdné vázy
střep a stébla slam
na schodech kopřivy
koš na papír

Chladná je noc
chladnější je dům
opuštěný dům
Prázdná je noc
prázdnější je dům
opuštěný dům

V zámku klíče
v domě stín a mráz
pod černou kuklou
pavouk zůstal jen

V záři svíček
stáří vítá nás
Cítíš tu smutnou
krásu prázdných stěn ?

Smutná je noc
smutnější je dům
opuštěný dům
Krásná je noc
krásnější je dům
opuštěný dům