Marie Rottrová

ZNAMENÍ VAH

hudba: Drahoslav Volejníček
zpívá: Marie Rottrová
hraje: Ostravský rozhlasový orchestr

Kouř stoupá do očí
a z obláčků jde kruh
Pláč slova zúročil
Jsme čistí jako vzduch

Půl jistot
kdo nám vzal ?
Zasedl místo
aniž se ptal

Narozeni ve znamení Vah
jsme na vážkách
jsme na vážkách
Listujem v knihách dobrých rad
a návodů jak zvládnout pád
Ach kdo jste k mání
když z klikatých drah
máme strach

Půl napůl na vážkách

Být vodou ve skalách
drolíme kamení
Černá a pomalá
je řeka v podzemí

Půl nebe
kdo nám vzal
Sebe naleznout
jdeme dál

Narozeni ve znamení Vah
jsme na vážkách
jsme na vážkách
Listujem v knihách dobrých rad
a návodů jak zvládnout pád
Ach kdo jste k mání
když z klikatých drah
máme strach

Půl napůl na vážkách

Půl napůl na vážkách jsme jak noc
chvíli před svítáním
o pomoc
zavolat nám něco brání
Listujem v knihách dobrých rad
a návodů jak zvládnout pád
Ach kdo jste k mání
když z klikatých drah
máme strach

Půl napůl na vážkách