Pavel Novák

SOCHY

hudba: Jiří Urbánek
zpívá: Pavel Novák
hraje: Ostravský rozhlasový orchestr

 

Jdeme dlouhou kolonádou soch
kámen drolí se a roste hloh
na zdech nápisy
spousta jmen
Král ten a ten

Žulovému čertu schází roh
Králi čouhá sedmikráska z noh
a déšť prší si
král nekrál
déšť padá dál

Dlouhý déšť rozorává sochám tvář
anděl ztrácí svatozář
král splihlý má svůj majestát
Déšť shůry proudí a nás všechny soudí
kdo král byl a kdo lhář
déšť smývá lesk i zář