Petr Němec

LÁSKA ŠLA SLAVOBRÁNOU

hudba: Jiří Urbánek
zpívá: Petr Němec a Bludičky
hraje: Ostravský rozhlasový orchestr

Někdo výskal
někdo byl naměkko
někdo zblízko
někdo stál daleko
Každý házel jako pro štěstí
bláznivé konfety
Právě sněží
A když vyšli na to náměstí
těm dvěma v ústrety
každý běží
Jen já stranou na tom náměstí
stál jsem stranou

Láska šla slavobránou
hlučná a veselá
jak mě tak míjela
Láka šla slavobránou
kolem nás

Jeden hrál jim na trombón
druhý na dudy
já jsem tamtudy šel
a stál pak stál
stranou opodál
když jejich zvon zněl

Pak jim sprchlo
chodník je zrcadlo
kapky hrají loutkové divadlo
jak tak kanou kapky pro štěstí
těm dvěma tleskají
nashledanou
z toho náměstí odjíždím tramvají
první druhou
za svou duhou

Jdou potichu jdou
kolem nás lásky
jdou míjejí nás
odcházejí lásky
jdou potichu jdou
lásky jdou kolem nás
nestůj opodál
tak jako já stál

Láska šla slavobránou
hlučná a veselá
jak mě tak míjela
Láka šla slavobránou
kolem nás