Vendula Volná

POTOPA

hudba: Jan Volný
zpívá: Vendula Volná
hraje: DRAK

Houpe se vor
v modré peřině vln
špičky kostelů
trčí z vody
je hladomor
měsíc bodá jak trn
padlým andělům
začaly hody

Vrcholy hor
metr pod hladinou
voda nad ústa
voda světem
sune se vor
širou práchnivinou
všechno zarůstá
vodním květem

Voda voda samá voda
černá voda bílá voda
voda nad vodou a voda u vody
lilo lilo bíle lilo
vše co bylo to se slilo
zůstaly jen ty marné důvody

Houpe se vor
osm zůstalo z nás
kde je devátý
z miliónů
tam nad obzor
slunce maluje vzkaz
zní sonáty
tóny zvonů

Poslední loď
ryba na rybníce
ty můj chudáčku
vor je vratký
Drž se a pojď
letí holubice
snítko v zobáčku
nese zpátky