Vendula Volná

ZÁJEZD NA ZAMEK SCHONBRUNN

hudba: John Hendricks orig: Birdland
zpívá: Dana Vrchovská, Vendula Volná, Petr Němec
hraje: Ostravský rozhlasový orchestr

Císař Josef koupil zámek v Pešti
pak se nehnul z Vídně
já tu stojím málem půl den v dešti
cítím se už bídně
andílek ze sádry krášlí bránu
tvář má hráče pokru
císař pán je dlouhá léta v pánu
já jsem dlouho v mokru

V Schonbrunnu
Schonbrunn
zájezd na zámek Schonbrunn

Císař pán
byl vycpán
nás už neslyší
na trůnu
v Schonbrunnu
jsou samé myši
Císař pán
byl vycpán
spí na Schonbrunnu
měl co měl
šel kam šel
dej mu korunu
Císař pán
byl vycpán
spí v kabinetě
Císař pán
byl vycpán
nás nevycpete
nás

V pavilónu A myšky
v pavilónu B knížky
v pavilónu C trepka
v pavilónu D lebka
v pavilónu E lůžka
v pavilónu F puška
v paviónu G roucha
v pavilónu H moucha
v pavilónu I ten trůn
v pavilónech všech Schonbrunn