Vigor

KNÍŽE

hudba: Aleš Bajger
zpívá: Aleš Bajger
hraje : VIGOR

Vrána černá vrána v poli kráká
V příkopech válejí se pecky třešní
Nebe zlé je jako úsměv funebráka
Padá déšť nasládlý jak víno mešní

Kníže v temnotách tak černých
To jsem já
Kníže jež má strach
Zase se má
Dobře se má

Kníže v ústraní tak bílém
To jsem já
Lásku v dlaň si beru

Z brány zámku zámku roste býlí
Ve studnu leží na dně mrtvé růže
Slyším zdálky ale jasně že se střílí
Cítím strach a vysvlékám se z vlastní kůže