Zdeněk Mann

JE PŮL TŘETÍ ODPOLEDNE NEDĚLE

hudba: Michael Denne
zpívá : Zdeněk Mann
hraje : skupina Ivo Pavlíka

Je půl třetí odpoledne neděle
na plovárně leží tělo na těle
Z amplionu chraptí deska
U bran cpe se dav
To to máme hezky dneska
Nezdržuj a plav

Za dvě dvacet teplé pivo z kelímku
Tříměsíční Kája ztratil maminku
Na hladině plave nebe
Citrónový džús
Kohopak to hledá VB ?
To je ale kus

Starý děda v hubertuse
u stánku se
v jednom kuse
hádá
Na plavčíka háže očka
jedna kočka
že ho počká
ráda
Teplé párky limonáda
vojsko polovic
sluncem připálená záda
to je dneska hic
Na plovárně v červenci
i suchomilní mravenci
se koupou

Prý na obličej nejlepší je Mladý svět
Brouzdaliště pro děti jen do tří let
Pod sprchou se dělá duha
nikde ani mrak
Prvá druhá prvá druhá
tak se plave znak

Starý děda v hubertuse
u stánku se
v jednom kuse
hádá
Na plavčíka háže očka
jedna kočka
že ho počká
ráda
Teplé párky limonáda
Vojsko polovic
Sluncem připálená záda
to je dneska hic
Na plovárně v červenci
i suchomilní mravenci
se koupou

Braňte záda všemu zlému
věřte krému
ochrannému
léto je léto
Pod hladinou není klidno
natož vidno
tělo či dno
léto je léto
Paní spolkla slané tyčky
ředkvičky
pak andělíčky
léto je léto
Hlídá kola hlídá šatny
statný vrátný
neúplatný
léto je léto