Zdeněk Mann

NÁŠ SYN

hudba: Gerry Rafferty
zpívá: Zdeněk Mann
hraje: Ostravský rozhlasový orchestr

Ten krásný kluk
Jak tak vříská ze všech sil
No ne Je náš
Já bych pýchou puk‘
Teď si žádá že by pil
Syn můj i tvůj i náš

Podoben tobě je
Když se usměje
A když zapláče jsem to já
Oběma se nám tak podobá
Tak podobá

Je nádherný
Podívej se má tvůj nos
A mé má koutky úst
Zatím jenom spí
Spíše vrabčák nežli kos
Však on bude růst

Podoben tobě je
Když se usměje
A když zapláče jsem to já
On je v nás a my jsme zase v něm
V synu svém