Petr Bezruč

ČERVENÝ KVĚT
Petr Bezruč

Za temným oknem, v květníku sivém,
hrubý a špičatý mračil se kaktus.
Jednoho jitra
červený z lodyhy vyrazil kalich,
červený květ.

Byl u nás básník, co jiné měl oči,
co měl rád vonné a nádherné růže.
Distichem zvučným
pochválil růži a odsoudil pyšně
ten rudý květ.

Jsou duše drsné, co samy šly žitím,
hroty a ostny je zalily vrchem.
Co měly v srdci?
Kvetly-li jednou a kvetly-li v noci,
hleď, rudým květem…

Já Petr Bezruč od Těšína Bezruč
toulavý šumař a šílený rebel
napilý zpěvák
zlověstný sýček na Těšínské věži
balvanům hraji a kamení zpívám
hraju a zpívám
Tož Dáte mi grejcar ?