Petr Bezruč

DOMASLOVICE
Petr Bezruč

Než na nás to přijde hoře
než padneme v polské moře
než nám na šíji vloží
polské jho páni z Těšína
pros ty za nás Hospodina
služebníče Boží!

Než z našich žen za noc jednu zrobí
beze ptaní polské roby
než našim synkům vloží
do rukou polské slabikáře
pros ty za nás u oltáře
služebníče Boží!

Než nám pluh z ruky padne
než nás posledního za dne
pod kříž polský složí
nech moravské žalmy vzplanou
nad mohylou nasypanou
služebníče Boží!