Petr Bezruč

MARYČKA MAGDÓNOVA
Petr Bezruč

Šel starý Magdon od Ostravy domů
v bartovské haryndě večer se stavil
s rozbitou lebkou do příkopy pad
Plakala Maryčka Magdónova

Vůz plný uhlí se v koleji zvrátil
Podle šla starého Magdóna vdova
Na starých Hamrech pět vzlykalo sirot
nejstarší Maryčka Magdónova

Bez konce jsou lesy markýze Géra
Otcové když v jeho robili dolech
smí si vzít sirotek do klínu drva
co pravíš Maryčko Magdónova?

Maryčko mrzne a není co jísti…
Maryčko na horách plno je dřeva…
Burmistr Hochfelder potkal tě v noc
má mlčet Maryčko Magdónova?

Cos to za ženicha vybrala sobě?
Bodák má k rameni na čapce peří
drsné má čelo ty jdeš s ním do Frydku
půjdeš s ním Maryčko Magdónova?

Cos to za nevěstu? Schýlená hlava
fěrtoch máš na očích do něho tekou
hořké a ohnivé krůpěje s lící
jak je ti Maryčko Magdónova?
Frýdečtí grosbyrtři dámy ze Frydku
jízlivou budou se smáti ti řečí
ze síňky uzře tě Hochfelder žid
Co pravíš Maryčko Magdónova?

V mrazivé chýši tam ptáčata zbyla
kdo se jich ujme a kdo jim dá jísti?
Nedbá gróf bídných Co znělo ti v srdci
po cestě Maryčko Magdónova?

Maryčko po straně ostré jsou skály
podle nich kypí a utíká k Frydku
šumivá divoká Ostravice
Slyšíš ji Maryčko Magdónova?

Jeden skok nalevo po všem je po všem
Černé tvé vlasy se na skále chytli
bíle tvé ruce se zbarvily krví
s Bohem buď Maryčko Magdónova!

Na Starých Hamrech na hřbitově při zdi
bez křížů bez kvítí krčí se hroby
Tam leží bez víry samovrazi
Tam leží Maryčka Magdónova