Petr Bezruč

PAR NOBILE
Petr Bezruč

Jak různou ti dva mají krev
a jedno stejné zaměstnání:
tož vodku pálí Nathan Löw
a palí vodku markýz Géro

Lid pracuje až dým jde z cév
a přes noc pije do svítání
když nedá na dluh Nathan Löw
snad počká dobrý markýz Géro

Hřmí Ostravicí hukot dřev
žold goralům co skáceli je
krev tráví kvitem Nathan Löw
a dere rozum markýz Géro

Ty peněz puč ty daně slev
na gorala rtu prosba žije
a šlape po něm Nathan Löw
a plije po něm markýz Géro

Do tiché noci zní můj zpěv
než zahynem než jitro vzplane
půl zásluhy má Nathan Löw
a druhou půlku markýz Géro

Na jejich hlavy naše krev
když našich kostí mstitel vstane
na prvou vrbu Nathan Löw
a vedle něho markýz Géro