Petr Bezruč

TY A JÁ
Petr Bezruč

Uhni mi z cesty uhni mi z cesty
černé mám ruce a vlhké mám šaty
kovkopem já jen a velmožem dnes ty
z paláce ty já jen z dřevěné chaty
frygickou čapku mám přes čelo stín
uhni mi z cesty

A za mnou nelkají sirotků prosby
to tvoji zajíci sežrali jim pole
bez srdce’s bez studu’s blesk tebe rozbiv
z Beskyd jsem hoře a poroby syn
uhni mi z cesty

Robím v tvých hutích a robím v tvém dole
krev vře mi žilách a robím tu přece
chytám tvá drva na zpěněné řece
černý jsem chud jsem pot přes čelo letí
uhni mi z cesty

Kvůli mně nepláčou v Beskydech děti
netiskl vdov jsem a nebral jsem jim země
zato jsem žebrákem velmožem dnes ty
přijel jsi na hony vari ode mne
frygickou čapku mám uhni mi z cesty