František Gellner

SMUTEČNÍ
František Gellner

Zbyla mně veteš vzpomínek,
zástavní list z mých hodinek
a zablácená promenáda z dob,
kdys mne ještě měla ráda.

V městě teď bouří karneval,
a já bych slzy proléval.
K úpadku spěje moje firma.
Pánbu mne pere všema čtyrma.